Medisinske munnbind vs. tekstil munnbind

Vi har lenge hatt europeisk standard for medisinske munnbind. Etter oppblomstringen av COVID-19 sommeren 2020 har bruken av tekstilmunnbind skutt i været over hele verden, men er det trygt å bruke disse tekstilmunnbinnene og finnes det noen krav til produksjon?

Munnbind laget av tekstiler, også kalt Ikke-medisinske munnbind, omtales som «munnbind til bruk i det offentlige rom». Denne type munnbind har tidligere ikke vært omtalt i regelverket, men nå har Europakommisjonen pekt på at behovet for å utvikle krav og retningslinjer for bruken av denne type produkt også er der.

Blått medisinsk munnbind

Nye rettningslinjer

22. juni 2020 lanserte den europeiske standardiseringskommisjonen CEN det de kaller CWA 17553:2020 "Munnbind til bruk i det offentlige rom – Veiledning om minstekrav, prøvingsmetoder og bruk». Her har CEN sett på minimumskrav for design, produksjon og ytelsesvurdering av munnbind ment for forbrukere, både for engangsbruk og gjenbruk. Selve munnbindet som er utviklet for bruk i det offentlige rom skal ikke testes, men metervaren som munnbindet er laget av skal testes for å fastslå filtreringsevne og pustemotstand.

Konstruksjon
Munnbind til bruk i offentlig rom skal ha festeanordning for enten hodet eller ørene. Det skal utformes slik at det dekker nese, kinn og hake.

Materiale
Munnbind lages av et eller flere lag med stoff (vevd, strikket, ikke-vevd etc.) Stoffet skal ikke forårsake irritasjon eller være allergifremkallende. Det skal testes for å bestemme filtreringseffektivitet og pustemotstand.

Vask
Munnbind som kan benyttes flere ganger skal tåle minst 5 rengjøringssykluser, med en minimumsvasketemperatur på 60°C.

Advarsler
I tillegg er det utarbeidet en rekke advarsler som produktet skal merkes med slik at munnbind brukes riktig.

SMITTEVERNUTSTYR TIL ARBEIDSPLASSEN

SMITTEVERNUTSTYR TIL ARBEIDSPLASSEN

Blått medisinsk munnbind

SE VÅRE MUNNBIND HER

Antibac med IDÉ logo

TILPASS KONTORET TIL DEN NYE HVERDAGEN