Smittevernutstyr

1 Produkter

Arbeidsplasser og kontorfelleskap spesielt må tilpasse seg gjeldende smittevernregler. Avstand mellom de som er på jobb må prioriteres. Vi har satt sammen et sortiment som kan hjelpe deg med dette. Har dere behov for spesialtilpassede løsninger så ta kontakt med oss.