Til IDÉ House of Brands sine samarbeidspartnere

Vi ønsker din hjelp med å bekjempe korrupsjon, virksomhetskriminalitet og uakseptabel oppførsel. Alle varsler om overtredelser er viktige, og bidrar til å trygge partnere og ansatte, bedre vårt arbeidsmiljø, forebygge økonomisk tap og skade på vårt omdømme.

 

IDÉ House of Brands innfører nye varslingsrutiner

Varsling handler om å si fra dersom noe ikke er som det skal, og er et viktig verktøy for å kunne avdekke og forbedre kritikkverdige forhold. Varsling har stor verdi for IDÉ og samfunnet, siden det handler om at samarbeidspartnere som kjenner virksomheten godt, sier ifra om kritikkverdige forhold. 

I IDÉ House of Brands ønsker vi at våre samarbeidspartnere skal si fra dersom de blir kjent med kritikkverdige forhold i virksomheten, derfor har vi opprettet en ekstern varslingstjeneste som driftes av BDO AS.