Til IDÉ House of Brands sine ansatte, partnere og andre interesserte parter

Vi ønsker din hjelp i kampen mot korrupsjon, økonomisk kriminalitet, uakseptabel oppførsel og brudd på IDÉ House of Brands' etiske retningslinjer. Alle varsler om brudd er viktige og bidrar til å sikre partnere og ansatte, forbedre vårt arbeidsmiljø, forhindre økonomisk tap og skade på vårt omdømme.

Å varsle handler om å si fra hvis noe ikke er som det skal være, og det er et viktig verktøy for å kunne avdekke og forbedre kritikkverdige forhold. Dette varselet har stor verdi for IDÉ og hjelper oss å være den arbeidsplassen vi ønsker å være.

Hos IDÉ House of Brands stoler vi på at våre ansatte, partnere, kunder og andre rapporterer hvis de blir oppmerksomme på kritikkverdige forhold. Ansatte har rett til og ansvar for å si fra når noe oppdages. Eksterne parter oppfordres også til å rapportere bekymringer.

Det er viktig at alle saker behandles konfidensielt og at prosessen gjennomføres på en måte som gjør at varsleren føler seg trygg. Derfor har vi en tredjepartstjeneste for varsling, operert av BDO AS. Det er opp til varsleren hvilken informasjon som gis og hvor mye, men vi oppfordrer deg til å gi oss så mye informasjon som mulig for å kunne håndtere din bekymring på en riktig måte.

 

Vi har følgende grunnprinsipper for hvordan vi håndterer rapporterte bekymringer:

  • Alle rapporter skal tas på alvor.
  • Alle rapporter skal behandles innen fornuftig tid– innen 7 dager etter rapportering.
  • Anonyme rapporter skal behandles.
  • Anonyme kilder kan være like verdifulle som åpne kilder.
  • Alle rapporter behandles konfidensielt.
  • Varslingskanalen skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser eller represalier.
  • Varsleren skal, når det er mulig, motta bekreftelse på at rapporten er mottatt.
  • Varsleren skal, når det er mulig, motta rettidig tilbakemelding etter at rapporten er behandlet.

Takk for at du hjelper oss med å gjøre IDÉ House of Brands til en enda bedre arbeidsplass!