BÆREKRAFTIG FORRETNINGSPRAKSIS

"Vi vet hvor vi vil, men vi har ikke alle svarene ennå".

 

IDÉ House of Brands jobber vi med bærekraft hver dag. Vi jobber målrettet for å fremme åpenhet og mer bærekraftige driftsmodeller i på tvers av hele bransjen.

Vårt mål er å øke åpenheten i hele produksjonskjeden, fra råmaterialer til produksjon og levering.

Vi ønsker å sette et eksempel på god forretningspraksis ved å opprettholde respekt for mennesker, samfunnet og miljøet i all vår virksomhet.

 

 

Det er enkelt å velge bærekraftige alternativer hos IDÉ House of Brands. Med dette mener vi valget av mer ansvarlige materialer og mer bærekaftige og miljøvennlige produksjons- og leveringsmetoder, uten å glemme det som kanskje er det aller viktigste, produkter av høy kvalitet med lang levetid.

IDÉ HOUSE OF BRANDS SITT BÆREKRAFTSTEAM

 

Wenche Moseng

Leder for bærekraft og produktkvalitet

 

Miia Rautemaa
 
Bærekrafts- og utviklingssjef

 

Marina Due Holm

Produktkvalitetssjef og prosjektkoordinator

HVORDAN JOBBER VI MED BÆREKRAFT HOS IDÉ?

MÅTEN VI KJØPER PÅ

Vi anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste verktøy når vi jobber bakover i produksjonskjeden. Her kan vi styrke leverandørenes evne til å oppfylle de kravene vi setter for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø.

 

GJENNOM PARTNERLOJALITET

IDÉ House of Brands er klar over at vi kan ha en negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale i å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og partnere jobber målrettet og systematisk for å overholde våre retningslinjer for leverandører, inkludert våre etiske retningslinjer, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø. Les mer om partnerlojalitet nedenfor.

 

MÅTEN VI SELGER PÅ

Vi har som mål å påvirke våre kunder til å handle mer miljøvennlig. Mange av våre kunder har blitt mer bevisste på sine innkjøp, og det er tilfredsstillende å møte deres krav om mer miljøriktige valg. Som vår kunde vil du alltid ha et mer miljøvennlig alternativ.

“Vi gjør vårt ytterste for å oppfylle grunnleggende ansvar innen menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”​

IDÉ House of Brands' bærekraftsteam

PARTNERLOJALITET

Vi har en skriftlig samarbeidsavtale med 233 partnere. For å kontrollere vår forsyningskjede har vi satt et mål om at 90% av våre innkjøp skal gå via disse partnerne. Vi kaller dette «partnerlojalitet». De resterende 10% inkluderer catering, innkjøp til kontordrift, lagerleie, spesifikke merkevarer som kunder etterspør og lignende. Partnerlojaliteten var på 86% i 2023.

Vi forventer at våre partnere og deres underleverandører jobber fokusert og systematisk for å overholde våre retningslinjer, inkludert våre etiske retningslinjer, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

Våre partnere er forpliktet til å gi oss informasjon om hvordan aktsomhetsvurderinger utføres, og hvordan negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold håndteres. Dette er i samsvar med informasjonsplikten i åpenhetsloven.

 

 

Se vår policy for bærekraftig forretningspraksis

PRODUKTSIKKERHET OG KVALITET

Fokus på produktsikkerhet, kvalitet og bærekraft har vært en prioritet for IDÉ House of Brands i mange år.

Våre ansatte gjennomfører risikovurderinger og tilegner seg kontinuerlig kunnskap om gjeldende lover og forskrifter. Som et verktøy for å sikre dette arbeidet har vi utviklet "Stopp og tenk"-modellen. Dette verktøyet inkluderer våre 5 prinsipper for bærekraftig forretningspraksis: MÅLGRUPPE, RISIKOVURDERING, LIVSSYKLUS, PRODUSENT, MILJØ.

I tillegg til dette har vi utviklet egne retningslinjer for de produktkategoriene som trenger spesiell oppmerksomhet (f.eks. leker, elektronikk og matkontakt produkter). Disse retningslinjene er tilgjengelige for alle ansatte og våre leverandører.

Vårt bærekraft- og produktsikkerhetsteam overvåker innkommende bestillinger og opprettholder en tett dialog med våre leverandører for å sikre nødvendig testing og merking, i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter.

 

ÅPENHETSLOVEN

IDÉ House of Brands er underlagt åpenhetsloven. Det betyr at vi er forpliktet til å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan vi håndterer risiko for negativ påvirkning samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø. Større virksomheter ble fra og med 1.juli 2022, gjennom åpenhetsloven, lovpålagt å utføre dette arbeidet og vise åpenhet om det ved å rapportere offentlig om arbeidet. Dette gjelderbåde næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner.

 

 

Les mer om åpenhetsloven

VÅRE SERTIFISERINGER OG MEDLEMSKAP

ESG = ESG står for Environmental, Social og Governance. Det er et rammeverk som brukes til å evaluere et selskaps bærekraft og etiske innvirkning, samt dets evne til å effektivt håndtere og redusere disse påvirkningene, vanligvis miljømessige eller sosiale.

Siden samarbeid er nøkkelen til å endre verden mot mer bærekraftige praksiser, har vi valgt å bli med i visse nettverk og foreninger som kan hjelpe oss å bli mer effektive i vårt bærekraftsarbeid. I bildet nedenfor kan du se de valgte aktørene kartlagt i henhold til sektoren de fokuserer på.
Les mer om vårt bærekraftsarbeid og forpliktelser til hver av disse aktørene.

"Vi tror at en mer bærekraftig fremtid er noe vi alle deler, så vi kan best påvirke den sammen". 

IDÉ & FNS BÆREKRAFTSMÅL

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Denne planen krever innsats fra myndighetene, næringslivet og privatpersoner. Vi har valgt ut fem av målene som vi har valgt å arbeide ekstra mot.

 

VI GIR TILBAKE

I samarbeid med Treebytree, jobber vi mot en bærekraftig fremtid ved å restaurere landskap som hjelper planeten å trives.

Treebytree og deres partnere jobber over hele verden for å sikre at replantingen foregår på en meningsfull måte og fungerer som tiltenkt.

Alle ansatte i IDÉ House of Brands får et tre i bursdagsgave. Målet er å plante en skog, se IDÉ-skogen her. 

 

KLIMAKOMPENSASJON 

IDÉ House of Brands investerer i treplantingsprosjektet «Thor Heyerdahl Climate Park» i Ayeyarwady-regionen i Myanmar. Prosjektet er sertifisert og i samsvar med FNs bærekraftsmål for samfunns- og miljøforbedring. Dette tar samfunnet i retning mot en lavkarbonøkonomi.

I tillegg til klimaeffekten gir prosjektet arbeid og inntekt til lokalbefolkningen, noe som støtter to av våre bærekraftsmål: Mål 4: Kvalitetsutdanning og Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

 

 

TRANSPORT

I en bransje der logistikk utgjør en stor del av verdikjeden, er det avgjørende å ta nødvendige skritt for å begrense miljøpåvirkningen per forsendelse. Vi jobber aktivt for å redusere unødvendig transport, og vi forplikter oss til å velge den beste løsningen for miljøet hver gang.

I 2023 hadde vi totalt 184 forsendelser organisert av IDÉ, hvorav 171 forsendelser ble utført med båt og 13 med fly. Forhåndsplanlegging er avgjørende for å finne den mest miljøvennlige transportmetoden. Jo mer tid vi har, jo bedre.

Vi er helt avhengige av gode logistikkpartnere, og et av de viktigste tiltakene vi har her hos IDÉ er å samarbeide utelukkende med de som har samme mål som oss: Redusere totale utslipp.

I dag må alle våre logistikkpartnere levere utslippsrapporter, og vi baserer ytterligere tiltak for mer miljøvennlig logistikk på disse rapportene.

 

EMBALLASJE

Mer informasjon om våre bærekraftige valg når det gjelder emballasje vil komme.