HMS gjennspeilet i produktmedia

«Godt arbeidsmiljø handler om å redusere risiko for farer og ulykker, og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.»
Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/hms

Arbeidsplassen er først og fremst en arena for verdiskapelse. Alle HMS-tiltak må tilpasses den enkelte ansattes arbeidsoppgaver og arbeidsforhold, slik at den ansatte opplever at deres helse og sikkerhet tas på alvor. Disse verdiene er ikke bare viktig for de ansatte i bedriften, men det gir også en trygghet for dine kunder og ikke minst mulige ansatte. HMS bør gjennomsyre alt man gjør.

 

Vi ser en økt bevissthet hos våre kunder rundt miljø- og sikkerhetsprodukter. En amerikansk undersøkelse viser at 82% av befolkningen umiddelbart husker logoen på et sikkerhetsprodukt, som de selv har fått. Videre vet vi at 50% av profilprodukter som gis bort ender opp hjemme hos mottaker. Dette er håndfaste tall som viser at kundene våre gjør rett i å bevege seg mer i retning av sikkerhetssegmentet.
Mange ønsker nå i tillegg å jobbe med partnere som de vet skaper trygge rammer i alle ledd av produksjonen, og som de vet selv fokuserer på helse, miljø og sikkerhet. IDÉ har satt seg som mål og tilby produkter som er produsert med respekt og omsorg, for mennesker og miljø. Ved å velge en trygg profilpartner som IDÉ House of Brands vil du kunne være sikker på at vi tar vare på din merkevare, og du unngår å havne i en situasjon hvor du setter logoen din på et produkt du ikke kan stå inne for.

Et team som tar "high-five"

H for helse

  • Tall fra Norges idrettshøyskole sier at Norges befolkning er mer aktive nå enn for 6 år siden. Interessen for trening fanger opp flere og flere. Hvordan kan vi som bedrifter tilrettelegge og motivere for økt aktivitet? Det ser vi ser er at økt velvære gjennom tiltak som kan bidra til bedre helse, sunnere livsstil og et bedret arbeidsmiljø, kan øke produktiviteten og inntjeningen for bedriften.

M for miljø

  • Hver eneste dag fyller vi verdenshavene med 22 000 tonn plast. World Economic Forum mener det vil være mer plast enn fisk i verdenshavene i 2050. Plast er et enormt miljøproblem, som vi må bidra til å gjøre noe med. Ca 15 0000 mennesker besøker IDÉ messene våre denne høsten. Hvis vi alle sammen reduserer forbruket av plastposer i 2019, vil vi spare miljøet for 300 000 bæreposer. Derfor får alle våre gjester et handlenett, og vi håper med det du vil erstatte 200 bæreposer du ellers ville brukt i løpet av året. Bli med på IDÉs miljødugnad – sammen for en renere klode!

S for sikkerhet

  • Reflekser er et godt eksempel på hvordan din bedrift kan bidra til sikkerhet utover egen bedrift. Slapwrap kalles den lille livredderen og er ikke bare et godt profilprodukt med lang levetid, men en flott arena for din logo.