IDÉ - Vår kompetanse - din trygghet

Som ledende leverandør i vår bransje, tar vi vår rolle på alvor. Vi er hele tiden i utvikling og skal alltid være nytenkende når det kommer til vårt ansvar som din leverandør.


IDÉ jobber tett med IEH og er ISO sertifisert etter nye standarder – ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015.
Vi har også en egen innkjøpsgruppe som har fullt fokus på gode rutiner og kvalitetskontroll. I tillegg har vi omfattende og strenge kontrakter med våre godkjente fabrikker, og gjennomfører egne kontroller hvert år. Se hvordan vi jobber mot våre fabrikker her.

Produktmerking
Vi jobber daglig med produktmerking, og har god kunnskap innenfor alle kategorier som er viktig for deg. Produktgrupper som reflekser, leketøy, elektriske artikler, tekstiler, mat og lignende er alle produkter med krav til riktig merking. Dette har vært et fokusområde for IDÉ de siste årene, og vil fortsette å være det i årene fremover.
 

Play

Retningslinjer for kjemikalier
IDÉ skal tilby produkter som er produsert med respekt og omsorg for mennesker og miljø. For å få til dette har vi opparbeidet oss god kunnskap om retningslinjene for kjemikalier. Vi tester for eksempel utsatte produkter for å være sikre på at de ikke inneholder kjemikalier som kan skade mennesker og miljø. Ingen av våre produkter skal inneholde skadelige kjemikalier.

Bærekraft – først ute
Våre mål er høye, og vi jobber alltid for å sette standarden i vår bransje. Vi var blant annet den første i vår bransje som ble miljøsertifisert. Selv om vi er et stort selskap jobber vi daglig med å ha så liten miljøpåvirkning som mulig og samtidig spare på jordens ressurser. Det skal være lett for deg som kunde å ta et bærekraftig og trygt valg hos IDÉ House of Brands. Bærekraft handler om mer enn bare økonomi og miljø, det handler også om mennesker.
 

Etisk handel og menneskeverd
Arbeidsforhold på fabrikkene og internasjonale menneskerettigheter har alltid stått i første rekke. Derfor reiser vi årlig på kontroll på våre fabrikker, og har et tett samarbeid med lokale kontrollører for å påse at alle lover og regler følges. Når vi velger avtalepartnere og samarbeidspartnere er dette basert på gode etiske holdninger. De skal unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettighetene, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø.

IDÉ House of Brands har en ansvarlig tilnærming til prinsipper for god forretningsskikk gjennom å gjøre aktsomhetsvurderinger. Her tar vi utgangspunkt i relevante globale retningslinjer og beste praksis i vår sektor, samt at vi iverksetter og ivaretar tiltak for kontinuerlig forbedring.
Ved å velge en trygg profilpartner som IDÉ House of Brands vil du kunne være trygg på at vi tar vare på din merkevare og du unngår å havne i en situasjon hvor du setter din logo på et produkt du ikke kan stå inne for.

 

Vår kompetanse – DIN trygghet.