STOLT STØTTESPILLER MED SOS-BARNEBYER. VI ØNSKER Å SKAPE ENDRING GJENNOM TRYGGHET OG OMSORG.

 

Vi i IDÉ House of Brands definerer samfunnsansvar som «en langsiktig forpliktelse til å lykkes kommersielt, gjennom arbeidsmetoder som respekterer etiske verdier, mennesker, miljø og natur». 

Vi er opptatt av å levere trygghet til kundene våre i alle ledd, og det er svært viktig for oss at våre kunder opplever oss som en trygg profilpartner. Samarbeidet med SOS-barnebyer bygger opp om drivkraften i arbeidet vårt, som er bærekraftig verdiskapning og prinsippet om kontinuerlig forbedring.

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Den sosiale delen av bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Derfor er vi i IDÉ House of Brands stolt av samarbeidet med SOS Barnebyer. 

IDÉ er stolt bærekraftspartner med SOS Barnebyer
SOS barnebyer

Å vokse opp med god omsorg er ikke bare det beste for hvert enkelt barn, det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det finnes betydelig dokumentasjon på samfunnskostnadene ved ikke å investere i omsorg, og samtidig lønnsomheten ved å sørge for at barn får en trygg oppvekst. SOS-barnebyer anslår at for hver krone investert i en trygg oppvekst, får samfunnet fem kroner tilbake.

90% av barna som har fått støtte gjennom SOS-barnebyers programmer, skårer høyt i en nylig undersøkelse om livskvalitet (Boston Consulting Group, 2017).

 

INVESTER I SAMFUNNET SAMMEN MED OSS!

IDÉ tilbyr en rekke løsninger for deg som ønsker å investere i samfunnet gjennom veldedige bidrag. Vi ønsker å invitere deg som kunde til å bli med, slik at vi sammen kan bidra til at enda flere barn får en trygg oppvekst. Uansett hvilket produkt du kjøper av oss kan du donere en avtalt sum til SOS Barnebyer.

Julen er en høytid hvor vi tenker ekstra på de som ikke har det så godt. Vårt julegavesortiment kan komineres med din sosiale bærekraftsstrategi. Du velger summen du ønsker å donere, og vi skreddersyr løsningen - alt fra pakking til kort og logistikk. Samtidig som du setter pris på dine ansatte, bidrar du også med trygghet og omsorg for det mest verdifulle vi har - fremtidige generasjoner. 

Vi har også gode løsninger for hvordan du kan kommunisere dette internt i bedriften i form av kort og pakkeløsninger. På denne måten vil dine ansatte både få en gave og et budskap, som forteller hva bedriften støtter og står for, samtidig som dere som bedrift er med å investerer i samfunnet. 
 

OM SOS BARNEBYER

Alle barn har rett til en trygg oppvekst. Likevel er ett av ti barn i verden alene eller står i fare for å bli alene. Dette utgjør rundt 220 millioner barn, og det er særlig disse barna og deres familier som SOS-barnebyer hjelper. 

  • SOS-barnebyer jobber for å realisere barns rettigheter både i Norge og internasjonalt. Omsorg er en grunnleggende menneskerett, og en forutsetning for at barn skal bli inkludert i og ha nytte av andre utviklingstiltak.
     
  • SOS-barnebyer er etablert i 134 land, og har programmer for barn, familier og lokalsamfunn i 128 land. Flere enn 89 640 barn og unge bor i SOS-familier eller deltar i ungdomsprogram, og mer enn 500 000 barn og voksne er en del av SOS-familieprogram.
     
  • SOS-barnebyer hjelper barn som har mistet, eller som  står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. SOS-barnebyers mål er at barn skal vokse opp med god omsorg i en familie. SOS-barnebyers modell handler både om å gi et nytt hjem til barn som trenger det, samt å forebygge årsaker til at familier splittes. 83% av inntektene går direkte til formålet. 16% går til å investere i vekst og nye inntekter, og 1% brukes til administrasjon.

SOS-barnebyer er en internasjonal organisasjon som arbeider for at barn skal få vokse opp med god omsorg i  en stabil familie. SOS-barnebyer ble etablert i 1949 og har over 70 år med erfaring. SOS-barnebyer er religiøst og politisk nøytral. Organisasjonens løsninger er basert på FNs Barnekonvensjon og retningslinjer for alternativ omsorg. 

Les mer om SOS-barnebyer her.