HVA BETYR BEGREPET?

Det er viktig for oss at du som vår kunde opplever IDÉ House of Brands som en trygg partner når du handler produktmedia. De siste årene har flere og flere begreper innen miljø, bærekraft og produksjon dukket opp. Hva betyr egentlig GOTS og RPET? Svaret får du her!

RESIRKULERT

Resirkulert betyr at et produkt eller materiale er gjenvunnet fra avfall, og gjort om til nye produkter eller materialer. Et eksempel er en t-skjorte laget av resirkulert bomull. Det betyr at bomullen er laget av enten brukte klær eller overskudd fra en tekstilproduksjon. Bomullen blir spunnet til nytt garn og brukt i ny produksjon.

BPA-FRI

BPA er en forkortelse for Bisfenol A og er et kjemisk stoff som tidligere ble brukt mye i plastprodukter. BPA kan ha helseskadelige effekter, derfor er flere og flere produkter testet og merket som BPA-fri. Eksempler på produkter er drikkeflasker og matbokser.

PET OG RPET

PET står for Polyeylentereftalat og er en form form plast som brukes for å lage for eksempel flasker og beholdere. RPET er resirkulert PET, for eksempel når drikkeflasker resirkuleres for å lage andre produkter. Fra 2021 ble alle Coca-Cola flasker i norske butikkhyller produsert i 100% resirkulert plast.

ØKOLOGISK BOMULL

Økologisk betyr at det ikke er brukt giftige kjemikalier i produksjonen. Når bomull er økologisk betyr det at bøndene unngår giftige, kjemiske plantevernmidler, og bomullsførene er ikke genmodifiserte. Dette kalles også organisk bomull.

GOTS

GOTS står for Global Organic Textile Standard, og er en internasjonal merkeordning for økoloigske tekstiler. Kravet er at minst 70% av fibrene i plagget er økologisk dyrket. I tillegg på tekstilene oppfylle mijø-og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen.
 

TESTET OG GODKJENT

Når et produkt er testet og godkjent betyr det at det er gjennomført tester for å sjekke at produktet og/eller produksjonen er i henhold til standardene som er satt. Dersom noe er godkjent skal det foreligge dokumentasjon på testrapporten og sertifikater.

 

REACH

REACH er et kjemikalieregelverk og står for "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals". Dette regelverket skal sikre mennesker og miljø mot farer fra produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier. Dette gjøres ved å få mer kunnskap om kjemiske stoffer og begrense bruken av de mest skadelige kjemikaliene. De stoffene som gir størst grunn til bekymring føres opp på kandidatlista, også kalt SVHC-lista. Eksempler på disse stoffene er de som er helseskadelige, herav kreftfremkallende, mutagene, og reproduksjonsskadelige. Andre stoffer på kandidatlista er de som er svært miljøskadelige, hormonforstyrrende og generelt skadelig for helse og miljø.


 

 

 

BÆREKRAFTIG FORRETNINGSPRAKSIS

Vi leverer daglig et bredt spekter av produkter til bedrifter i hele verden. Vårt mål er å minimere den potensielle negative påvirkningen vårt arbeid har på mennesker, samfunn og miljø.

Selv om flere av våre produkter produseres i asiatiske land, har vi tett dialog med produsentene. Vi besøker fabrikkene hvert år, for å kontrollere at kontrakter og Code of conduct følges.

Innkjøpsavdelingen jobber tett med våre samarbeidspartnere for å sikre langsiktige leverandørkontakter, og jobber for at forretningspraksisen er bærekraftig. I tillegg sørger vi alltid for at produktene kan spores, at de ikke inneholder farlige kjemikalier og at de til enhver tid oppfyller lovpålagte krav til produktmerking. IDÉ House of Brands sørger for en trygg handel.

LES MER OM HVORDAN VI JOBBER MED BÆREKRAFT