Skattefrie gaver

Skal du eller din bedrift kjøpe gaver til de ansatte, men er usikker på skattereglene? I utgangspunktet er gaver til ansatte skattepliktige, men det finnes unntak som jubileum og oppmerksomhetsgaver. Det vil si at blant annet julegaver, sommergaver og påskegaver er skattefrie ved siden av bryllupsgaver, ansatte som går av med pensjon og interne jubileum.

Vi har samlet informasjon til deg under, har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

   Anledning

   Forklaring

   Sum

   Ingen anledning

   En firmagave som gis til ansatte i bedriften, for eksempel en sommer- eller julegave

   5000 kr per år

   Ansatt som går av med pensjon

   Firmagave til ansatt som går av med pensjon

   4000 kr

   Ansatt som slutter

   Hvis en ansatt slutter, gjelder ikke pensjonsregelen ovenfor.

   Personen må ha jobbet i minst 10 bedrifter

   4000 kr

   Ansatt som gifter seg

   Firmagaver til ansatt som skal gifte seg

   4000 kr

   Ansatt som fyller 50, 60, 60, 70 eller 80 år

   Firmagave til ansatt som fyller et rundt år fra og med 50 år

   4000 kr

   Virksomheten har bestått i 25/50/75 år

   Jubileumsgave

   4000 kr

   20, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften

   Generell gave på 8 000 kr. En gullklokke kan ha en verdi på 12 000 kr

   8 000 kr/12000 kr