VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Ett långsiktigt engagemang för kommersiell framgång sker genom arbetsmetoder som respekterar etiska värderingar, människor, miljö och natur.

ISO-CERTIFIERADE

IDÉ House of Brands blev 2008 det första företaget i profilbranschen att certifieras för både miljö- och kvalitetsledning genom ISO 14001 och ISO 9001. Vi har godkänts varje följande år och 2017 enligt den nya uppgraderade standarden, ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Det är vi mycket stolta över!

CODE OF CONDUCT

Vi är noga i urvalet av leverantörer och vi samarbetar enbart med aktörer som lever upp till vår code of conduct. Vår code of conduct innefattar krav på respekt av de mänskliga rättigheterna samt hänsynstagande för miljön. Därför kan du som kund vara trygg tillsammans med oss. 

PRODUKTSÄKERHET

Vi tar producentansvar och har kunskap om gällande lagstiftning kring kemikalier, produktmärkning, spårbarhet, testning och dokumentation.

Detta för att ditt varumärke och dina kunder skall vara i trygga händer.

HUR VI ARBETAR FÖR MILJÖ OCH ETIK

GENOM PRODUKTUTVECKLING OCH HÅLLBARA MATERIALVAL

Möjligheterna att erbjuda produkter producerade i hållbara material har ökat explotionsartat de senaste åren. Återvunna material som RPET, textilfiber, glas, papper eller miljösmarta material som jute, hampa, kork, PLA, bambu kan användas på en mängd innovativa sätt. Tillgången till ekologiska och fair trade-certifierade produkter ökar också ständigt.

 

GENOM INKÖP

IDÉ House of Brands ser ansvarsfulla inköp som ett av de viktigaste verktygen i arbetet för en hållbar affärspraxis. Vi anpassar våra inköpsrutiner så att våra partners får möjlighet att uppfylla de krav vi ställer för att säkerställa goda förutsättningar för människor, samhälle och miljö.

 

GENOM LEVERANTÖRSUTVECKLING OCH PARTNERSKAP

För att våra partners ska kunna uppfylla våra hårda krav på produktionskedjan är vi i kontinuerlig dialog. Vi arbetar för att höja kompetensen och optimera resursanvändningen för varje enskild partner. Vår inköpsavdelning arbetar aktivt med att skapa långsiktiga relationer med partners som visar särskild vilja och förmåga att arbeta med en positiv utveckling i leveranskedjan.

 

GENOM SÄLJ OCH MARKNADSFÖRING

IDÉ House of Brands ska vara en drivande kraft för kunder i valet att handla mer miljövänligt. Flera av våra kunder har blivit mer medvetna om sina inköp och det är tillfredsställande att kunna möta deras krav på mer hållbara val. Som kund hos oss finner du alltid ett mer miljövänligt alternativ.

 

...ANDRA VIKTIGA FAKTORER

Vi arbetar hårt för att dagligen göra bättre miljöval, i både stort och smått. Dina val kan göra oss till en bättre leverantör och vi hjälper dig mer än gärna att ta fram alternativ för ett bättre miljöval. Nedan kan vara bra att tänka på som ett första steg. 

ECO ELLER FAIRTRADE

En produkt som är eco-märkt är klassad som ett bättre miljöval. Beroende på material är det i någon form återvunnet eller ekologiskt odlat. Fairtrade-märkningen är en oberoende märkning som kvalitetssäkrar arbetsförhållanden för producenterna.

KVALITET FÖRE KVANTITET

Medvetna val utgör grunden för en lyckad profilprodukt. Att välja kvalitet före kvanitet innebär att du ökar livslängden på produkten, vilket i slutändan innebär mer exponering.  

ÅTERVINNING

När en produkt har nått sitt livs ände är det viktigt att ha gjort ett bra val redan innan produkten är producerad. Välj därför material som är återvinningsbara för att vara en del av den cirkulära processen.

TRE DIMENSIONER

Vårt mål är att minimera den potentiella negativa påverkan som vårt arbete har på människor, samhälle och miljö. En trygg ekonomi är en av faktorerna för en hållbar samhällsutveckling och vi ser det som vårt ansvar att påverka både framåt och bakåt i värdekedjan. Det är viktigt för oss att kunden upplever en säker handel som matchar deras och våra värderingar.

Tre dimensioner för hållbar utveckling: ekonomi, socialt och miljö

VÅRA POLICIES

Vår strategi och arbetsmetod förpliktigar oss att minska vår miljöpåverkan och förbättra våra miljöresultat. Vi uppmuntrar alla våra kunder och leverantörer att göra detsamma.

KVALITETSPOLICY

Certifieringen gynnar både våra kunder och oss. Strukturerad kvalitetssäkring och effektiva processer gör att vi kan ge våra kunder bättre och jämnare service från alla våra kontor i Norden.

ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem

Den internationella standarden för miljöledning bidrar till att skapa system för att reducera organisationens negativa effekt på miljön. Den omfattar bland annat energiförbrukning, avfallshantering, uppfyllande av regelverk och miljölagstiftning, leverantörskrav och resursplanering.  Genom att minska vår negativa miljöpåverkan och skapa en mer hållbar organisationsmodell kan vi spara både kostnader och energi och samtidigt ta hand om miljön för kommande generationer. Standardens krav uppdaterades 2015 med bland annat bättre samordning med andra lednings- och styrsystem. ISO-standarden använder sig av den så kallade PDCA-metoden (Plan Do Check Act).

ISO-certifieringar från KIWA

MILJÖPOLICY

IDÉ House of Brands arbetar för att ha en hållbar affärspraxis med respekt för människor, samhälle och miljö. Det innebär att nuvarande generationer ska kunna tillgodose sina behov utan att förstöra för kommande generationer.

ISO 14001– Miljöledningssystem

Den internationella standarden för miljöledning bidrar till att skapa system för att reducera organisationens negativa effekt på miljön. Den omfattar bland annat energiförbrukning, avfallshantering, uppfyllande av regelverk och miljölagstiftning, leverantörskrav och resursplanering.  Genom att minska vår negativa miljöpåverkan och skapa en mer hållbar organisationsmodell kan vi spara både kostnader och energi och samtidigt ta hand om miljön för kommande generationer. Standardens krav uppdaterades 2015 med bland annat bättre samordning med andra lednings- och styrsystem. ISO-standarden använder sig av den så kallade PDCA-metoden (Plan Do Check Act).

Logotyp för Etisk Handel Norge

ETISK HANDEL

Arbetsvillkor på fabrikerna och internationella mänskliga rättigheter har alltid varit vitalt för oss. Vi reser därför årligen till våra fabriker för kontroll och samarbetar tätt med lokala kontrollanter för att säkerställa att alla lagar och regler följs. Vi väljer samarbetspartners och leverantörer utifrån goda etiska värderingar. De ska undvika att bidra till korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter, dåliga arbetsförhållanden eller skador på lokalsamhällen och miljö.

Initiativ för Etisk Handel (IEH) är ett engagerat partnerskap mellan industri, fackföreningar, organisationer och myndigheter.

IEH är en drivande kraft och ett resurscenter för etisk handel. Etisk handel innebär att företag och andra aktörer bidrar till att förbättra arbetsförhållandena och miljön i försörjningskedjan. Vi rapporterar till Ethical Trade Initiative varje kvartal och rapporterna är offentliga.

Varför är IDÉ medlem i IEH?

Som den ledande kompetensmiljön för etisk handel i Norden ger medlemskapet oss viktiga verktyg och resurser för att kunna arbeta effektivt med etisk handel. Med samarbetet följer ett antal skyldigheter som delaktighet i principdeklarationer, implementation av riktlinjer samt aktivt arbete för att skapa konkreta förbättringar av arbets- och miljöförhållanden i försörjningskedjan. Vi rapporterar årligen om status och framsteg, har kontinuerlig uppföljning och ser till att allt är godkänt enligt Miljöbyråns lagar.

IDÉ HOUSE OF BRANDS OCH SOS BARNBYAR

SOS Barnbyar arbetar för att alla barn ska ha möjlighet att växa upp i en familj som ger dem kärlek och trygghet. Oavsett om det är barnets biologiska familj eller en ny SOS-familj.

Vi arbetar tillsammans med SOS Barnbyar för att bidra till deras arbete med att hjälpa barn runt om i världen. Vi har valt att arbeta på två sätt. Dels donerar vi en betydande summa till SOS Barnbyar varje år. Dels använder vi vårt nätverk med kunder och partners för att aktivt sprida information om det arbete SOS Barnbyar gör och på så vis skapa förutsättningar för en kombination av donation och produktmedia.

Glada barn från SOS Barnebyer som kramas

IDÉ HOUSE OF BRANDS & FN'S GLOBALA MÅL

FN:s globala mål är världens gemensamma handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämnlikheter och lösa klimatkrisen innan 2030. Denna plan kräver insatser från myndigheter, företag och privatpersoner. Vi har valt att arbeta extra med följande nedanstående fem mål. Klicka dig in på respektive mål för att läsa mer om vad vi gör för att uppnå målet.