FRÅN IDÉ TILL

Vad är ett bra koncept? Vad behövs för att skapa en helhetskänsla i marknadsföringen? Det vet våra konceptutvecklare.

Kreativitet och strategiska val är avgörande i konkurrens om kunders uppmärksamhet. Ett koncept är helt enkelt en genomtänkt idé med en tydlig plan för hur idéerna ska uppnås. Strategi för marknadsföring lägger grunden för vad som ska kommuniceras, till vem och hur. Ett bra koncept hjälper till att göra det på ett effektivt och verkningsfullt sätt.

IDÉs konceptutveklare är experter på att utgå från kundens önskningar och idéer och koka ner det till tydliga koncept. För att utveckla ett så bra koncept som möjligt för ditt varumärke vill vi vara med tidigt. Gärna redan från brainstormingen. Då kan vi se helheten och tillsammans med er bygga det bästa konceptet för just era mål.

 

Tips för ett bra koncept

 • Vad vill du uppnå? 
  Ha alltid ett tydligt mål. Ska du stärka ditt varumärke, öka omsättningen,
  öka ditt anseende eller rekrytera? Du kan gärna ha delmål, men fokusera på huvudmålet.
   
 • Vilken är din målgrupp?
  Vet vem du pratar till, då är det mycket lättare att hitta rätt språk i kommunikationen.
   
 • Vad är ditt budskap?
  Vad vill du säga målgruppen? Budskapet behöver återspegla det övergripande målet.
   
 • Vad är din budget?
  Sätt ramar för projektet och lägg en budget som gör det möjligt att skapa ett koncept med en tydlig röd tråd.

 

Tillsammans skapar vi värde, vi jobbar bäst när vi får jobba tillsammans med er.

När nya produkter ska utvecklas, eller existerande vidareutvecklas, är två faktorer avgörande för ett gott resultat: innovation och inspiration.

KONCEPTUTVECKLING MED MALMÖ STAD, NÄR DEN ÄR SOM BÄST!

Tillsammans med konstnärer och hantverkare har vi utvecklat en serie med unika produkter för Malmö stad. I linje med Malmö stads krav på hållbarhet har vi valt material som är miljömärkta och ofta återvunnet. Tillsammans med designern Jennie Johnson tog vi fram designen som används både i färg och enbart svart. Extra uppskattad har den specialdesignade skålen, i återvunnen kristall, blivit. Denna kristallskål används ofta som gåva vid avtackning eller annat skäl för gåva.