Tavoite 4: Hyvä koulutus

"Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet"

Hyvä koulutus on perusta ihmisten elämän parantamiselle. Tytöillä ja pojilla olisi oltava tasavertaiset mahdollisuudet korkealaatuiseen koulutukseen, ja sen olisi oltava ilmaista. Kouluissa käyvien lasten osuus maailmassa on kasvanut valtavasti, ja edistys on erityisen suuri tyttöjen ja naisten kohdalla. Vaikka on vielä monia, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa, kirjoittamisen ja lukemisen perustaidossa on tapahtunut valtava parannus.

Mitä IDÉ House of Brands tekee?

Teemme tiivistä yhteistyötä SOS-lastenkylän kanssa auttaaksemme heidän työtään lasten oikeuksien ja tarpeiden turvaamiseksi ympäri maailmaa. Olemme päättäneet jakaa tämän työn kahteen osaan. Lahjoitamme merkittävän määrän SOS-lastenkylälle vuosittain. Käytämme asiakas- ja yhteistyöverkostoamme aktiivisesti jakamaan tietoa SOS-lastenkylän tekemästä työstä ja auttamaan lahjoitusten ja tuotemedian yhdistämistä.