Vårt samfunnsansvar


IDÉ House of Brands er stolt partner med SOS-barnebyer

Vi ønsker å være en bedrift som bryr seg, og som skaper endring gjennom trygghet og omsorg. Som ett ledd for å få dette til jobber vi tett med SOS-barnebyer. 

Hos IDÉ House of Brands definerer vi samfunnsansvar som «en langsiktig forpliktelse til å lykkes kommersielt, gjennom arbeidsmetoder som respekterer etiske verdier, mennesker, miljø og natur».

Vi er opptatt av å levere trygghet til kundene våre i alle ledd, og det er svært viktig for oss at våre kunder opplever oss som en trygg profilpartner. Samarbeidet med SOS-barnebyer bygger opp om drivkraften i arbeidet vårt, som er bærekraftig verdiskapning og prinsippet om kontinuerlig forbedring.

Bli med du også!

IDÉ tilbyr en rekke løsninger for deg som ønsker å investere i samfunnet gjennom veldedige bidrag. Blant annet tilbyr vi en rekke produkter, hvor det er avsatt en fast sum som går direkte til SOS-barnebyer, og det viktige arbeidet de gjør. Vi har også satt sammen noen ekstra gode julegavetilbud, perfekt for deg som ønsker å gi en veldedig donasjon på vegne av selskapet, og samtidig også gi en fysisk gave til dine ansatte eller samarbeidspartnere. 

Vil derer vøre med å invistere i samfunnet?

Vi ønsker å invitere deg som kunde til å bli med å investere i samfunnet, slik at vi sammen kan bidra til at enda flere barn får en trygg oppvekst.

Å vokse opp med god omsorg er ikke bare det beste for hvert enkelt barn, det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det finnes betydelig dokumentasjon på samfunnskostnadene ved ikke å investere i omsorg, og samtidig lønnsomheten ved å sørge for at barn får en trygg oppvekst. SOS-barnebyer anslår at for hver krone investert i en trygg oppvekst, får samfunnet fem kroner tilbake.

90% av barna som har fått støtte gjennom SOS-barnebyers programmer, skårer høyt i en nylig undersøkelse om livskvalitet (Boston Consulting Group, 2017).

Vi tilbyr mange ulike løsninger for deg som ønsker å bidra veldedig, og gir deg mulighet til å gi en donasjon i kombinasjon med andre produktkjøp.Vi har også gode løsninger for hvordan du kan kommunisere dette utad i bedriften i form av kort og pakkeløsninger. På denne måten vil dine ansatte både få en gave og et budskap, som forteller hva bedriften støtter og står for, samtidig som dere som bedrift er med å investerer i samfunnet. 

Om SOS-barnebyer

Alle barn har rett til en trygg oppvekst. Likevel; ett av ti barn i verden er alene eller står i fare for å bli alene. Dette utgjør rundt 220 millioner barn. Det er særlig disse barna og deres familier som SOS-barnebyer hjelper. 

  • SOS-barnebyer jobber for å realisere barns rettigheter både i Norge og internasjonalt. Omsorg er en grunnleggende menneskerett, og en forutsetning for at barn skal bli inkludert i og ha nytte av andre utviklingstiltak.
     
  • SOS-barnebyer er etablert i 135 land, og har programmer for barn, familier og lokalsamfunn i 129 land. Flere enn 89 640 barn og unge bor i SOS-familier eller deltar i ungdomsprogram, og mer enn 505 000 barn og voksne er en del av SOS-familieprogram.
     
  • SOS-barnebyer hjelper barn som har mistet, eller som  står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. SOS-barnebyers mål er at barn skal vokse opp med god omsorg i en familie. SOS-barnebyers modell handler både om å gi et nytt hjem til barn som trenger det, samt å forebygge årsaker til at familier splittes. 83% av inntektene går direkte til formålet. 16% går til å investere i vekst og nye inntekter, og 1% brukes til administrasjon.

SOS-barnebyer er en internasjonal organisasjon som arbeider for at barn skal få vokse opp med god omsorg i  en stabil familie. SOS-barnebyer ble etablert i 1949 og har 70 år med erfaring. SOS-barnebyer er religiøst og politisk  nøytral. Organisasjonens løsninger er basert på FNs Barnekonvensjon og retningslinjer for alternativ omsorg. 

Les mer om SOS-barnebyer her.