IT-sjef NORDEN

 

BRENNER DU FOR GODE TEKNISKE LØSNINGER OG EFFEKTIVE SYSTEMER?

Vår nye IT sjef får en sentral rolle med å vedlikeholde og videreutvikle våre IT-systemer. Systemer som skal skape verdi for våre kunder og oss selv. Du blir en viktig ressurs for at selskapet skal nå sine vekstambisjoner. Vi er i en sterk digital utvikling og ønsker en IT-sjef som brenner gode tekniske løsninger og effektive systemer.  

 Vi søker en handlekraftig og allsidig IT sjef med godt overblikk. Gjennom en sterk interesse for teknologi og digitale plattformer har du et fortrinn i å se hvilke muligheter og forbedringer som finnes - som du evner å koble til forretningsmessige mål. Du jobber systematisk, målrettet med prosjekter, prosessforbedringer og løsningsalternativer, og ser dette i et helhetsperspektiv. Du er analytisk og problemløsende, og fremstår som en rollemodell for endring.

Arbeidssted for stillingen vil være Norge, Sverige, Danmark eller Finland.

 

Hovedoppgaver vil være:

 • Strategi, utvikling og vedlikehold av IDE’s IT løsninger i Norden
 •  Ansvar for å håndtere IT arkitektur med alle IDEs tekniske systemer
 •  Ansvar for avtaler mot våre tredjeparter, dvs driftsleverandører, systemleverandører samt leverandører av spesifikke løsninger tilknyttet våre løsninger (pounch out)
 • Budsjett ansvar
 • GDPR / IT-sikkerhet
 • Anbudsmøter / kundemøter, salgsstøtte sammen med selger
 • Forfatter rutinebeskrivelser / Manualer
 • Lederansvar 3-7 personer
 • Ansvaret for digital forretningsutvikling og avdekke nye muligheter ut fra endringer i kundereiser, teknisk utvikling og dagens verdikjede samt iverksette disse.
 • Bør være kommersiell, pushe utvikling, ta del i interne prosesser, eie tekniske løsninger rundt ‘main website’ og ‘customer websites’  

 

Vi benytter følgende programvare som du bør ha god kjennskap til:

 • Magento2
 • Pimcore
 • MS365 Finance & Operations

 

Du blir leder av vårt in-house support team på ERP, CRM, hjemmesider og nettbutikker, og bør ha kjennskap til følgende:

 • CSS
 • HTML
 • Javascript er et pluss
 • God i Excel
 • Import / Eksport av CSV
 • XML

Vi ønsker at du er

 • Sterk teknologisk interesse
 • Kommersiell
 • Team Player
 • En tydelig leder som viser vei
 • Strukturert
 • Sosial
 • Håndterer mange oppgaver samtidig, internt og ut mot kunder

Stillingen rapporterer til CEO i  N, S, DK eller SF                              

 

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med:

CEO Norway, Anniken R. Skarpenes / 95 900 900 / anniken.skarpenes@idegroup.no

CEO Sweden, Anders Ekvall / +46 708-107610 /anders.ekvall@idegroup.se

CEO Denmark, Henrik Rosenlund / +45 75 75 25 75 / henrikr@idegroup.dk

CEO Finland, Simon Gold / +358 40 088 8456 / simon.gold@idegroup.fi

OM IDÉ HOUSE OF BRANDS

IDÉ House of Brands AS er en av Nordens ledende totalleverandør innen Produktmedia. Vi har mer enn 30 års fartstid i bransjen, og vårt produktspekter er nærmest ubegrenset. Vi har hovedkontor i Drøbak og salgskontor i Oslo, Sandefjord, Stavanger, Bergen, Trondheim, Lillehammer og Ålesund. I tillegg dekker vi Norden og Europa gjennom IDÉ-kontorer i Sverige, Danmark, Finland og Island. Vi er i dag 120 ansatte og omsetter årlig for 500 millioner kroner.

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis, som respekterer mennesker, samfunn og miljø. IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi skal tilpasse egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, våre partneres mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi tilstreber langvarige leverandørforhold med partnere som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.