Vi søker IT-konsulent til vårt hovedkontor i Drøbak

 

HAR DU EN STERK INTERESSE FOR TEKNOLOGI OG DIGITALE PLATTFORMER?

 

IDÉ House of Brands søker IT konsulent til vårt Hovedkontor i Drøbak 

vår nye IT konsulent får en sentral rolle i å utvikle og iverksette digitale løsninger som skaper verdi for kunden og selskapet. Du blir en viktig ressurs for at selskapet skal nå sine vekstambisjoner. I tillegg ligger drift, vedlikehold og utvikling av selskapets IT-systemer som en viktig del av stillingen.  

Vi søker en handlekraftig og allsidig IT konsulent med god gjennomføringsevne. Gjennom en sterk interesse for teknologi og digitale plattformer har du et fortrinn i å se hvilke muligheter og forbedringer som finnes - som du evner å koble til forretningsmessige mål. Du jobber systematisk, målrettet med prosjekter, prosessforbedringer og løsningsalternativer, og ser alle oppgavers betydning i et helhetsperspektiv. Du er analytisk og problemløsende, og fremstår som en rollemodell for endring.

Hovedoppgaver vil være:

Sette seg inn i eksisterende systemer hos IDÉ House of Brands og hjelpe oss å drifte, supportere og videreutvikle disse.

Hjelpe med å lansere nettbutikker for våre kunder

Ved å bli kjent med konfigurasjonsinnstillinger i vår nettbutikkløsning, og kunne bistå vårt personell med å konfigurere nettbutikker tilpasset hver enkelt kunde. Ha kunnskap om CSS og HTML slik at du kan endre nettbutikkens design rammeverk og transaksjons-eposter i tråd med kundens profil. Eksport og import av data. Generell god datakunnskap.

 

Hjelpe oss med å få leverandørdata inn i vår produktdatabase.

Korrekturlesning av XML/CSV filer, poengtere strukturelle feil og datakvalitetsmessige mangler. Rydde og holde i vårt PIM system som inneholder alle leverandørvarer og våre egne nettbutikkvarer. Du får administrator rettigheter og hjelper med tilgangsnivåer og roller i vårt PIM.

Du blir en del av vår in-house support team på ERP, CRM, hjemmesider og nettbutikker, og hjelper med å besvare og løse ulike support henvendelser.

- CSS
- HTML
- Javascript er et pluss
- God i Excel
- Import / Export av CSV
- XML

Kunnskap om programvaren vi benytter er et pluss:

- Magento2
- Pimcore
- MS365 Finance & Operations

 

Stillingen rapporterer til IT-team leder / prosjektleder               

OM IDÉ HOUSE OF BRANDS

IDÉ House of Brands AS er en av Nordens ledende totalleverandør innen Produktmedia. Vi har mer enn 30 års fartstid i bransjen, og vårt produktspekter er nærmest ubegrenset. Vi har hovedkontor i Drøbak og salgskontor i Oslo, Sandefjord, Stavanger, Bergen, Trondheim, Lillehammer og Ålesund. I tillegg dekker vi Norden og Europa gjennom IDÉ-kontorer i Sverige, Danmark, Finland og Island. Vi er i dag 120 ansatte og omsetter årlig for 500 millioner kroner.

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis, som respekterer mennesker, samfunn og miljø. IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi skal tilpasse egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, våre partneres mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi tilstreber langvarige leverandørforhold med partnere som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Kontaktperson 

Nina Lauritzen tlf. 918 79 493 mail: nina.lauritzen@idegroup.no