IDE House of Brands søker E-commerce Manager / Web Utvikler som vil være med å utvikle vår nettbutikkplattform, internt og for våre kunder

 

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Dette vil være en sentral rolle i vedlikehold og videreutvikling av våre IT-systemer. Systemer som skal skape verdi for våre kunder og oss selv. Du blir en viktig ressurs for at selskapet skal nå sine vekstambisjoner. Vi er i en sterk digital utvikling og ønsker en som brenner gode tekniske løsninger og effektive systemer.

 

Du jobber systematisk, målrettet med prosjekter, prosessforbedringer og løsningsalternativer, og ser dette i et helhetsperspektiv. Du er analytisk og problemløsende, kommersiell, og fremstår som en rollemodell for endring.

 

Arbeidssted for stillingen vil være Drøbak eller Oslo og du vil rapportere til CFO.

 

Vi vil vurdere kandidater fortløpende. Ved spørsmål ta kontakt med:

 

Visekonsernsjef Idé Group, Kjetil Amundsen / Kjetil.Amundsen@idegroup.no

Hovedoppgaver vil være:

 • Ansvar for å håndtere IT arkitektur i alle IDEs tekniske systemer

 • Kontakt med tredjeparter som Braathe, ECIT, Convert, Punchout, Cookieboot, +++

 • Operativ produkteier Jira (Convert), Peritask (ECIT)

 • Utvikling, GDPR og sikkerhet

 • Kundemøter

 • Salgsstøtte komplekse løsninger

 • Operativ eier for digital forretningsutvikling og avdekke nye muligheter ut fra endringer i kundereiser og dagens verdikjede samt iverksette disse.

 • Operativt eie alle digitale uttak som kundene ser, slik som ‘main website’ og ‘customer websites’ osv.

Vi benytter følgende programvare som du bør ha god kjennskap til:

 • Magento2

 • Pimcore

   

 • MS365 Finance & Operations

Du bør også ha kjennskap til følgende:

 • CSS

 • HTML

 • Javascript er et pluss

 • God i Excel

 • Import / Eksport av CSV

 • XML

Ønskede personlige egenskaper

 • Sterk teknologisk interesse

 • Kommersiell

 • Team Player

 • Strukturert

 • Sosial

 • Håndterer mange oppgaver samtidig, internt og ut mot kunder

OM IDÉ HOUSE OF BRANDS

IDÉ House of Brands AS er en av Nordens ledende totalleverandør innen Produktmedia. Vi har mer enn 30 års fartstid i bransjen, og vårt produktspekter er nærmest ubegrenset. Vi har hovedkontor i Drøbak og salgskontor i Oslo, Sandefjord, Stavanger, Bergen, Trondheim, Lillehammer og Ålesund. I tillegg dekker vi Norden og Europa gjennom IDÉ-kontorer i Sverige, Danmark, Finland og Island. Vi er i dag 120 ansatte og omsetter årlig for 500 millioner kroner.

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis, som respekterer mennesker, samfunn og miljø. IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi skal tilpasse egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, våre partneres mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi tilstreber langvarige leverandørforhold med partnere som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Kontaktperson Drøbak

Nina Lauritzen tlf. 918 79 493 mail: nina.lauritzen@idegroup.no 

CEO IDÉ Group, Lasse Lauritzen / 900 35 533/ Lasse.Lauritzen@idegroup.no

Ser fram til å høre fra deg!