Grønt banner med teksten: How to not be fooled by greenwashing

Verden er i en bærekraftig utvikling

Det betyr at vi har et ønske om å etterkomme behov til dagens generasjoner uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.  

Profilbransjen har de siste årene jobbet med å fremme mer bærekraftige og miljøvennlige alternativer til det sortimentet som tilbys i dag. Vi har kommet langt, både ved å utvikle eksisterende profilprodukter i fornybare materialer som hvete, RPET, og papp samtidig som produksjonsmetoden av flere produktkategorier har blitt mer miljøvennlig.

ISO sertifisering

IDÉ House of Brands jobber tett med ISO og Etisk Handel Norge og vi ble i 2014, som første bedrift i vår bransje, ISO sertifisert etter standard for kvalitetsledelse ISO9001 og miljøstyring 14001:2015. Miljø er viktig for oss og vi er stolte av denne utviklingen i bransjen vår.

HVA GJØR VI I VÅR BRANSJE?

Å redusere bruken av plast er en kollektiv utfordring. Vi kommer ikke unna at vi i vår bransje selger mange produkter som er produsert i plast. Måten vi jobber med denne problemstillingen på er å produsere opp helt like produkter i gjenvinnbart eller nedbrytbart materiale.
Se for deg en festival hvor det er 10 000 besøkende, det regner og alle får utdelt en regnponcho med din logo. Etter festivalen ligger over 50% av disse ponchoene igjen på festivalområdet. Hadde det vært bedre om denne ponchoen var laget i et materiale som var nedbrytbart? Absolutt! Bedre for miljøet og ikke minst bedre for ditt omdømme.


Hva er Grønnvasking?

I tråd med denne utviklingen har markedsføringen av denne type produkter naturlig nok også utviklet seg og begrepet grønnvasking har blir mer aktuelt.
Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt fremstilles som «miljøvennlig» uten å beskrive ulempene ved å fremstille produktet. Det er ikke lov å markedsføre generelle påstander som «miljøvennlig», «bærekraft» eller «grønne produkter» uten en forklaring. Budskapet må fremføres tydelig og balansert, være presise og dokumenterte. Forbrukertilsynet passer på at påstander om bærekraft ikke bryter markedsføringsloven

Grønnvasking logo

De 7 største syndere i markedsføringen av grønne produkter

1. SKJULTE FORHOLD

Det er kun de gode miljøvenlige egenskapene til et produkt som markedsføres, mens de andre, ofte mer miljø negative forhold ved produksjonen ikke blir omtalt. Eksempel: Papir fra bæredyktig skogsbruk er ikke nødvendigvis bæredyktig hvis det ender på en papirfabrikk som slipper ut store mengder spillvann og bruker klor for å bleke papiret.

2. UDOKUMENTERT

Produkter som selges som resirkulert uten at det finnes noen form for dokumentasjon på at dette faktisk er tilfellet.

3. VAGHET

Et produkt beskrives som «grønt» eller «miljøvennlig». Begge begreper som ikke er definert og derfor ikke kan dokumenteres.

4. FALSK MERKING

Et produkt som blir omtalt som miljøsertifisert eller miljømerket uten at det er tilfelle. Hjemmelagde begreper og/eller merkeordninger.

5. IRRELEVANS

Produkter som selges som noe annet enn det de er. Dette kan for eksempel være et metallprodukt som selges som Ftalat-fritt, selv om det ikke er mulig å bruke Ftalater i metall.

6. VALGET MELLOM PEST ELLER KOLERA

Et produkt som selges som grønt, men som ikke har miljømessige positive egenskaper. Eksempel er økologisk tobakk og bærekraftig kaffe.

7. LØGN

Et produkt selges og markedsføres med påstander som er ren løgn.

Bilde er illustrert med mennesker som resirkulerer