Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden.


Bærekraftig livsstil
For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. 

Hva gjør IDÉ House of Brands

Vi oppfordrer våre kunder til å velge kvalitet fremfor kvantitet.  I tillegg jobber vår innkjøpsavdeling  kontinuerlig med å utfordre fabrikkene våre til å redusere avfall, gjenbruke overflødig materiale og resirkulere etter gjeldende regler i sin region. 

Å hele tiden tenke sirkulært om produktene våre vil gi et positivt utsalg på mål 12. Vi må merke produktene vi lager med korrekt avfallshåntering slik at materialene resirkuleres på riktig måte og gjenbrukes. 

I vår bransje er emballasje viktig, både fordi det kan kommunisere et budskap, men også fordi det beskytter trykket på produktet. Vi jobber hele tiden med å redusere unødvendig bruk av emballasje der det er mulig, der hvor produktet er avhengig av å emballeres skal vi alltid velge det mest mijøvennlige alternativet ut i fra kundens behov.