Mål 17 Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling."


For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap.Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker. Finansiering av målene må på plass raskt. I juli 2015 ble landene i FN enige om en felles finansieringsplan for målene, på konferansen "Financing for Development" i Addis Ababa, Etiopia.

Hva gjør IDÉ House of Brands

Vi har et stort nettverk av partnere, fabrikker og ikke minst kunder og vi jobber med informasjonsdeling og positivt påvirkning både fremover og bakover i verdikjeden. Vi har i tillegg valgt å jobbe med organisasjoner som ISO, Etisk Handel Norge og Grønn punkt for å hele tiden å sette krav til oss selv og de rundt oss.