Mål 8 Anstendig arbeid

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin.
Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en storutfordringfor alle land fram mot 2030.

Hva må gjøres?
For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber.
For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.
Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette for å få flere kvinner i arbeid og redusere uformellog svartarbeid.

Hva gjør IDÉ House of Brands

IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler for å bekjempe mål 8. Vi tilpasser våre innkjøpsrutiner slik at vi styrker partnerne våre sine muligheter til å levere på kravene vi stiller i vår code of conduct. Vår innkjøpsavdeling jobber aktivt for å etablere langvarige forhold med samarbeidspartnere som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.  I tillegg til dette samarbeider vi tett med IEH, Etisk Handel Norge, og jobber etter de forpliktelsene det fører med seg.