REGLER FOR SKATTEFRIE GAVER TIL ANSATTE

Skal du eller din bedrift kjøpe gaver til de ansatte, men er usikker på reglene? Her har vi samlet all informasjon til deg, slik at du er sikker på det blir gjort riktig. Hvis du har noen spørsmål så ta gjerne kontakt med oss her.
Anledning Forklaring Maksbeløp
Ingen anledning En gave som gis til ansatte i bedriften, for eksempel en sommer- eller julegave 2 000 kr per år
Ansatt som går av med pensjon Gave til ansatt som går av med pensjon 4 000 kr
Ansatt som slutter Hvis en ansatt slutter, gjelder ikke pensjonsregelen ovenfor. Personen må ha jobbet i minst 10 bedrifter 4 000 kr
Ansatt som gifter seg Gave til ansatt som skal gifte seg 4 000 kr
Ansatt som fyller 50, 60, 60, 70 eller 80 år Gave til ansatt som fyller et rundt år fra og med 50 år 4 000 kr
Virksomheten har bestått i 25/50/75 osv. år Jubileumsgave 4 000 kr
20. 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften Generell gave på 8 000 kr. En gullklokke kan ha en verdig på 12 000 kr 8 000 kr / 12 000 kr