Til IDÉ House of Brands' samarbejdspartnere

Vi ønsker din hjælp til at bekæmpe korruption, virksomhedskriminalitet og uacceptabel adfærd. Alle underretninger om overtrædelser er vigtige, og er med til at sikre samarbejdspartnere og medarbejdere, forbedre vores arbejdsmiljø, forebygge økonomiske tab og skader på vores omdømme.

IDÉ House of Brands introducerer ny whistleblowerordning

Underretning handler om at fortælle, hvis noget ikke er, som det skal være, og er et vigtigt redskab til at kunne afdække og forbedre kritisable forhold. Underretning har stor værdi for IDÉ og samfundet, da det handler om at samarbejdspartnere, der kender forretningen godt, rapporterer om kritiske forhold.

Hos IDÉ House of Brands ønsker vi, at vores samarbejdspartnere siger fra, hvis de får kendskab til kritisable forhold i forretningen, hvorfor vi har oprettet en ekstern notifikationstjeneste, som drives af BDO AS.