Om IDÉ House of Brands

IDÉ House of Brands er nordens største leverandør av produktmedia. Vår visjon er å stimulere relasjoner mellom mennesker i arbeidslivet.

Produktmedia handler om å kommunisere ved hjelp av produkter, produktene skal fortelle en historie og det er viktig for oss at nettopp din historie blir fortalt på riktig måte.  

Vår styrke ligger i kompetansen til våre ansatte.  Vi har over 30 års erfaring i bransjen og våre prosjektledere sitter på unik kompetanse når det gjelder å velge riktig produkt til riktig pris til riktig anledning.

Vi har valgt å ha viktige støttende funksjoner in-house. En innkjøpsavdeling som etablerer langvarige forhold til samarbeidspartnere, designere som skisserer etter dine ønsker, et trykkeri som kan levere raskt og et lager som hånterer all logistikk og distribusjon. Veien fra din IDÉ når oss til den kan settes ut i live er kort, svaret vårt er stort sett alltid: Ja, det kan vi!


Vi jobber med kunder i hele Norge. Ta kontakt med ditt nærmeste kontor: 

På tvers av landegrensene

IDÉ jobber på tvers av landegrensene. Med våre kontorer i Sverige, Danmark, Finland og Island dekker vi hele Norden. Lokale tilpassninger er viktig og vi setter opp et team til deg med lokale IDÉ'ere.