Mål 13: Stoppe klimaendringene

"Mål 13 handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem"
 

I dag:
Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C siden den før-industriell tid, i tillegg fortsetter havnivået å stige. De fattigste rammes hardest. Land har levert nasjonale planer for reduksjon, men de er ikke omfattende nok.


Hva må til?
Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense  økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. Vi må finne globale løsninger på en rekke områder. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.

Hva gjør IDÉ House of Brands

Styrke enkeltpersoners og bedrifters evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette ved å ha fokus på miljø i kommunikasjonen vår;

  • Oppfordrer til kvalitet fremfor kvantitet –mindre forbruk
  • Fremstiller produkter i mer miljøvennlige materialer
  • Utarbeider miljøregnskap
  • Benytter oss av fornybar energi der det er mulig
  • Påvirker kjøpsprosessen slik at kunder er tidlig ute for å unngå flyfrakt
  • Redusere unødvendig bruk av miljøskadelig materialer
  • Gjenbruke der vi kan 
  • Resirkulere

Les mer om IDÉ House of Brands & FN's Bærekreaftsmål

Mål 4:

God Utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter
for livslang læring for alle"

Læs mere

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle"

Læs mere

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre"

Læs mere

Mål 13:

Stoppe klimaendringene

"Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem"

Læs mere

Mål 15:

Livet på land

"Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet"

Læs mere

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap
for bærekraftig utvikling"

Læs mere