Mål 17 Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling."


For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap.Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 10 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker. 

Hva gjør IDÉ House of Brands

Vi har et stort nettverk av partnere, fabrikker og ikke minst kunder og vi jobber med informasjonsdeling og positivt påvirkning både fremover og bakover i verdikjeden. Vi har i tillegg valgt å jobbe med organisasjoner som ISO, Etisk Handel Norge og Grønn punkt for å hele tiden sette krav til oss selv og de rundt oss.  

Les mer om IDÉ House of Brands & FN's Bærekraftemål

Mål 4:

God Utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter
for livslang læring for alle"

Læs mere

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle"

Læs mere

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre"

Læs mere

Mål 13:

Stoppe klimaendringene

"Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem"

Læs mere

Mål 15:

Livet på land

"Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet"

Læs mere

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap
for bærekraftig utvikling"

Læs mere