Mål 4: God utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter
for livslang læring for alle"


En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis. Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole og fremgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Selv om det fortsatt er mange som ikke kan lese og skrive har det vært en formidabel fremgang i grunnleggende skrive og leseferdigheter. 

Hva gjør IDÉ House of Brands

Vi jobber tett med SOS-barnebyer for å bidra til deres arbeid med å trygge barn over hele verden. Vi har valgt å dele opp dette arbeidet i to deler. På den ene siden donerer vi en betydelig sum til SOS-Barnebyer hvert år og på den andre siden bruker vi vårt nettverk med kunder og partnere til å aktivt spre informasjon om arbeidet SOS-Barnebyer gjør samt legge til rette for en kombinasjon av donasjon og produktmedia. 


SOS børnebyerne

De arbejder for, at alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed – hvad enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

Læs mere

Statistikken er fra https://www.sosbornebyerne.dk den 07-01-2021

93% af støtten kommer fra private donorer inkl. virksomheder og fonde.


6,1% i administration. 
Deres målsætning er maksimalt at bruge 10% af de indsamlede midler til administration.


76% af støtten går til deres formålsbestemte arbejde.

Les mer om IDÉ House of Brands & FN's Bærekraftsmål

Mål 4:

God Utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter
for livslang læring for alle"

Læs mere

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle"

Læs mere

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre"

Læs mere

Mål 13:

Stoppe klimaendringene

"Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem"

Læs mere

Mål 15:

Livet på land

"Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet"

Læs mere

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap
for bærekraftig utvikling"

Læs mere