Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

"Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"

En god uddannelse er grundlaget for at forbedre menneskers liv. Piger og drenge skal have lige adgang til uddannelse af god kvalitet, og det skal være gratis. Der har været en enorm stigning i andelen af ​​børn i verden, der går i skole, og fremskridtene er især store, når det kommer til piger og kvinder. Selvom der stadig er mange, der ikke kan læse og skrive, har der været en formidabel forbedring af grundlæggende skrive- og læsefærdigheder.

Hvad gør IDÉ House of Brands

Vi arbejder tæt med SOS-børnebyerne for at bidrage til deres arbejde med at hjælpe børn over hele verden. Vi har valgt at opdele dette arbejde i to dele. På den ene siden donerer vi en betydelig sum til SOS-Barnebyer hvert år og på den andre siden bruger vi vores netværk med kunder og partnere til at aktivt sprede information om det arbejde SOS-børnebyerne gør samt lægge til rette for en kombination af donation og Produkt Media. 


SOS børnebyerne

De arbejder for, at alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed – hvad enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

Læs mere

Statistikken er fra https://www.sosbornebyerne.dk den 07-01-2021

93% af støtten kommer fra private donorer inkl. virksomheder og fonde.


6,1% i administration. 
Deres målsætning er maksimalt at bruge 10% af de indsamlede midler til administration.


76% af støtten går til deres formålsbestemte arbejde.


Læs videre om IDÉ House of Brands & FN's Verdensmål

Verdensmål 4:

Kvalitetsuddannelse

"Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"

Læs mere

Verdensmål 8:

Anstændige jobs & økonomisk vækst

"Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle"

Læs mere

Verdensmål 12:

Ansvarligt forbrug & produktion

"Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer"
 

Læs mere

Verdensmål 13:

Klimaindsats

"Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser"
 

Læs mere

Verdensmål 17:

Partnerskab for handling

"Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene"
 

Læs mere

FN's verdensmål

Læs mere på deres hjemmeside

FN's verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden.
 

Besøg verdensmaalene.dk