EN BÆREKRAFTIG FORRETNINGSPRAKSIS 

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø.

ISO-SERTIFISERT

IDÉ House of Brands ble i 2008 det første firmaet i profilindustrien godkjent for både ISO 14001 og ISO 9001 for både miljø- og kvalitetsstyring. Vi har blitt godkjent hvert år siden, og i 2017 ble vi godkjent etter ny og oppgradert standard – noe vi er svært stolt av.

CODE OF CONDUCT

OBS LOREM IPSUM Aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

SAMFUNNSANSVAR

Hver dag leverer vi et bredt spekter av produkter til bedrifter i hele verden. Vårt mål er å minimere den potensielle negative påvirkningen vårt arbeid har på mennesker, samfunn og miljø. Som en stor aktør i bransjen ser vi det som vårt ansvar å påvirke både fremover og bakover i verdikjeden.  

HVORDAN JOBBER VI MED MILJØ OG ETIKK

GJENNOM INNKJØP

IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi tilpasser våre innkjøpsrutiner slik at våre samarbeidspartnere har mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. 

 

GJENNOM LEVERANDØRUTVIKLING OG PARTNERSKAP

For at partnerene våre skal kunne etterleve våre strenge krav til produksjonskjeden, er vi i kontinuerlig dialog for å heve kompetansen og optimalisere ressursbruken hos hver enkelt partner. Vår innkjøpsavdeling jobber aktivt med å etablere langvarige forhold til samarbeidspartnere som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

 

GJENNOM SALG OG MARKEDSFØRING

IDÉ House of Brands vil være en pådriver overfor kunder i valget om å handle mer miljøvennlig. Flere av våre kunder er blitt mer bevisste på innkjøpene sine og det er tilfredsstillende å kunne møte deres krav om mer miljøriktige valg. Som vår kunde vil du alltid ha et mer miljøvennlig alternativ.

 

VÅRE POLICYS

Vår strategi og driftsmetode forplikter oss til å redusere vår miljøpåvirkning og forbedre våre miljøresultater. Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.

KVALITETSPOLICY

Sertifiseringen gagner både våre kunder og oss. Sterkere grad av kvalitetssikring og service fører til en mer helhetlig behandling fra alle våre avdelinger i Norden. 

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001- kvalitetsledelser er den internasjonale standarden for kvalitetsledelse. Denne standarden ble oppdatert i 2015, slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. ISO 9001 gir organisasjoner oppskriften på hvordan de til enhver tid skal kunne oppfylle krav til kvalitet som samsvarer med kundenes forventninger. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene vi som virksomhet må forholde oss til. Vi har fått fornyet godkjennelsen hvert år siden 2004 etter gjeldende standarder.

MILJØPOLICY

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Dette innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner.

ISO 14001– Miljøstyringssystem

ISO 14001 - miljøstyringssystem er den internasjonale standarden for miljøstyring som bidrar til å skape systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter blant annet energiforbruk, avfallshåndtering, miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Ved å redusere vår negative miljøpåvirkning og etablere en mer bærekraftig organisasjonsmodell kan vi både spare kostnader og energi, og samtidig ivareta miljøet for framtidige generasjoner. Standarden benytter seg av PUKK (planlegg, utfør, kontroller, korriger).

Logotyp på Etisk Handel Norge

ETISK HANDEL

Arbeidsforhold på fabrikkene og internasjonale menneskerettigheter har alltid stått i første rekke hos oss. Derfor reiser vi årlig på kontroll på våre fabrikker, og har et tett samarbeid med lokale kontrollører for å påse at alle lover og regler følges. Når vi velger avtalepartnere og samarbeidspartnere er dette basert på gode etiske holdninger. De skal unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettighetene, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø.

Etisk handelsinitiativ (IEH) er et forpliktet partnerskap mellom industri, fagforening, organisasjon og offentlige etater. 

IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel betyr at bedrifter og andre aktører bidrar til å forbedre arbeidsforholdene og miljøet i forsyningskjeden. Hos IDÉ House of Brands definerer vi samfunnsansvar som «En langsiktig forpliktelse til å lykkes kommersielt gjennom arbeidsmetoder som respekterer etiske verdier, mennesker, miljø og natur». Vi rapporterer til Etisk handelsinitiativ hvert kvartal og rapportene er offentlige.

Hvorfor er IDÉ medlem i IEH?

IEH er det ledende kompetansemiljøet for etisk handel i Norge og Norden, og gir oss viktige verktøy og ressurser for å kunne arbeide godt og effektivt med etisk handel.  Gjennom å samarbeide med IEH har vi en rekke forpliktelser. Blant annet har vi sluttet oss til IEH's prinsipperklæring, implementert retningslinjer for etisk handel, arbeider aktivt for å skape konkrete forbedringer i arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden, rapportere årlig om status og fremdrift, kontinuerlig oppfølging og sikre at alt er godkjent etter miljødirektoratets lover.

...ANDRE VIKTIGE FAKTORER

Alle jobber for å ta bedre miljøvalg i hverdagen, både store og små. Dine valg kan gjøre oss til en bedre leverandør, og vi hjelper deg med å utvikle alternativer som fører til bedre miljøvalg. Under finner du noen tanker du kan begynne med. 

ECO ELLER FAIRTRADE

Et miljømerket produkt er klassifisert som «et bedre miljøvalg». Avhengig av materialet er det i en eller annen form resirkulert eller organisk dyrket. Fairtrade-merket er en uavhengig etikett som sikrer kvaliteten på arbeidsforholdene for produsenter.

KVALITET VS. KVANTITET

Ta bevisste valg i innkjøpsprosessen. Et produkt i god kvalitet vil leve lenger, gi bedre eksponering og gi bedre assosiasjoner til merkevaren din. 

RESIRKULERING

Når et produkt har nådd slutten av sin levetiden, er det viktig å ha gjort gode valg allerede før produktet er produsert. Vær bevisst på hvordan produktene du velger skal resirkuleres for å jobbe i den sirkulære prosessen.

3 cirklar över varandra som visar sambanden mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden

Här ska Anders få skriva om bilden, ROI och produktmedia 

IDÉ HOUSE OF BRANDS OG SOS-BARNEBYER

SOS Barnebyer jobber for at alle barn skal få muligheten til å vokse opp i en familie som gir dem kjærlighet og trygghet - enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

Vi jobber tett med SOS-barnebyer for å bidra til deres arbeid med å trygge barn over hele verden. Vi har valgt å dele opp dette arbeidet i to deler. På den ene siden donerer vi en betydelig sum til SOS-Barnebyer hvert år og på den andre siden bruker vi vårt nettverk med kunder og partnere til å aktivt spre informasjon om arbeidet SOS-Barnebyer gjør samt legge til rette for en kombinasjon av donasjon og produktmedia. 

IDÉ HOUSE OF BRANDS & FN'S GLOBALE MÅL

FN's bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Denne planen krever innsats fra myndighetene, næringslivet og privatpersoner. Vi har valgt å jobbe ekstra med følgende mål:

ikon röd bok och penna

 

Mål 4:

God Utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter
for livslang læring for alle."

Les mer

ikon lila uppåtstigande trappa

 

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle."

Les mer

ikon guldfärgad evighetssymbol

 

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre."

Les mer

ikon grönt öga med jordglob

 

Mål 13:

Klimainnsats

"Umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem."

Les mer

ikon fem blå ringar

 

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling."

Les mer