QUALITY MANAGEMENT

Blå ISO 9001 logo 

KVALITETSLEDELSE

Sertifiseringen gagner både våre kunder og oss. Sterkere grad av kvalitetssikring og service fører til en mer helhetlig behandling fra alle våre avdelinger i Norden. 

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001- kvalitetsledelser er den internasjonale standarden for kvalitetsledelse. Denne standarden ble oppdatert i 2015, slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. ISO 9001 gir organisasjoner oppskriften på hvordan de til enhver tid skal kunne oppfylle krav til kvalitet som samsvarer med kundenes forventninger. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene vi som virksomhet må forholde oss til. Vi har fått fornyet godkjennelsen hvert år siden 2004 etter gjeldende standarder.

Vi er forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning og kontinuerlig forbedre våre miljøresultater, som en integrert del av vår forretningsstrategi og driftsmetode. Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.

MILJØSTYRING

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Dette innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov, uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner.

ISO 14001– Miljøstyringssystem

ISO 14001 - miljøstyringssystem er den internasjonale standarden for miljøstyring som bidrar til å skape systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter blant annet energiforbruk, avfallshåndtering, miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Ved å redusere vår negative miljøpåvirkning og etablere en mer bærekraftig organisasjonsmodell kan vi både spare kostnader og energi, og samtidig ivareta miljøet for framtidige generasjoner. Standarden benytter seg av PUKK (planlegg, utfør, kontroller, korriger).