Fra IDÉ til koncept


Hva er et godt konsept? Og hva skal til for å skape en helhet i markedskommunikasjonen? Det vet våre konseptutviklere. 

Kreativitet og strategiske valg er helt avgjørende for å konkurrere om og fange kundenes oppmerksomhet. Et konsept er rett og slett en gjennomtenkt idé med en tydelig plan for hvordan man skal nå målene med idéen. 

Markedsstrategien legger grunnlaget for hva som skal kommuniseres, til hvem og hvordan - og et godt konsept er med på at dette gjøres på en effektiv og virkningsfull måte. 

I IDÉ har vi egne konseptutviklere som er eksperter på å ta utgangspunkt i et ønske eller en idé fra kundene, som ender i et tydelig konsept. For å utvikle et konsept som treffer bra for merkevaren, ønsker vi å være med så tidlig som mulig i idémyldringen - slik at vi kan se hele bildet og bygge konseptet sammen med kunden. 

En process, en partner

Vi er ikke "bare" en leverandør af kuglepenne med logo. Vi er  totalleverandøren der hjælper jer fra i får en IDÉ til i har et færdigt koncept. 


Vi sørger for at brikkene passer sammen!

4 tips for et godt konsept

1. Hva ønsker du å oppnå?
Ha alltid et tydelig mål. Skal du bygge en sterkere merkevare, skal du øke omsetningen, skal du bygge renommé eller skal du rekruttere. Du må gjerne ha delmål under, men husk å ha fokus på hovedmålet.

3. Hva er budskapet ditt?
Hva ønsker vi å fortelle målgruppen? Budskapet må gjenspeile det overordnede målet for prosjektet.

2. Hvem er målgruppen din?
Vit hvem du snakker til, da er det er så mye lettere å bruke riktig språk.

 

4. Hva er budsjettet ditt?
Sett rammene for prosjektet og lag et budsjett som sørger for at det blir mulig å lage et konsept med en tydelig rød tråd. 

"Sammen skaper vi verdi, og vi jobber best når vi får jobbe med dere."


Når nye produkter skal utvikles, eller eksisterende produkter skal videreutvikles, er det to faktorer som er avgjørende for å få et godt resultat: Innovasjon og inspirasjon. Men hva legger vi egentlig i de begrepene? Les mer om hva som inspirerer oss her