Miljø   |   ISO   |   IEH   

 
IDÉ OG SAMFUNNSANSVAR

Hos IDÉ House of Brands definerer vi samfunnsansvar som «En langsiktig forpliktelse til å lykkes kommersielt gjennom arbeidsmetoder som respekterer etiske verdier, mennesker, miljø og natur». Under kan du lese mer om hvilke tiltak vi gjør.

 Miljø

Siden oppstarten av IDÉ i 1987 har vi holdt en ledende posisjon i markedet. Dette reflekteres også i de tiltakene vi tar for å forsikre vår forpliktelse og fokus på miljø, kvalitet, fair trade og økt verdiskapning i samfunnet.
Vi tar miljøproblematikken på alvor og ønsker å bidra til et bedre globalt miljø.

Dette gjenspeiles i vår ISO sertifisering (ISO 14001:2015 – Miljøstyringssystem) og alt dette innebærer. ISO kravene hjelper oss med å klargjøre hvilke områder vi kan bidra lokalt, for å forbedre miljøet globalt. 
 

Gjennom innkjøp påvirker vi produsenten til å redusere eller gå over til mer miljøvennlige ingredienser, redusere emballasje, og drive effektiv distribusjon og logistikk gjennom hele tjenestekjeden. Ved salg, marked og egenproduksjon vil vi være en pådriver overfor våre kunder i valget om å handle mer miljøvennlig. Flere av våre kunder er blitt mer bevisste på dette og det er tilfredsstillende å møte deres krav om mer miljøriktige valg. Som vår kunde vil du alltid ha et miljøvennlig alternativ å velge fra. I tillegg til vår ISO-sertifisering er IDÉ også et aktivt medlem av Grønt Punkt.

Tilstede i produksjon

ISO

Rett etter millenniet ble det tydelig at det skjedde store endringer i vår bransje. Kravene for god dokumentasjon og gode leveringsrutiner ble strengere og vi i IDÉ ønsket å ligge foran våre konkurrenter på både dette feltet og salg. I 2008 ble vi det første firmaet i profilindustrien til å få både ISO 14001 og ISO 9001 sertifikasjoner for både miljø- og kvalitetsstyring. Vi har blitt godkjent hvert år siden, og i 2017 ble vi godkjent etter ny og oppgradert standard – noe vi er svært stolt av.

Sertifiseringen gagner både våre kunder og oss. Sterkere grad av kvalitetssikring og service fører til en mer helhetlig behandling fra alle våre avdelinger i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

IDÉ House of Brands er både ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 sertifisert

Samfunnsansvar

ISO 14001– Miljøstyringssystem

Er den internasjonale standarden for miljøstyring. Standarden ble oppdatert i 2015, med oppdaterte krav og bedre samkjøring med andre ledelses- og styringssystemer. ISO 14001 bidrar med å skape systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter blant annet energiforbruk, avfallshåndtering, miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Ved å redusere vår negative miljøpåvirkning og etablere en mer bærekraftig organisasjonsmodell kan vi både spare kostnader og energi, og samtidig ivareta miljøet for framtidige generasjoner. Standarden benytter seg av PUKK (planlegg, utfør, kontroller, korriger).

ISO 9001 - Kvalitetsledelse:

Er den internasjonale standarden for kvalitetsledelse. Denne standarden ble som ISO 14001 oppdatert i 2015, slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. ISO 9001 gir organisasjoner oppskriften på hvordan de til enhver tid skal kunne oppfylle krav til kvalitet som samsvarer med kundenes forventninger. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene vi som virksomhet må forholde oss til. Vi har fått fornyet godkjennelsen hvert år siden 2004, og i 2017 ble vi igjen godkjent etter oppgradert standard.


Etisk handel profilering

IEH

Etisk handelsinitiativ (IEH) er et forpliktet partnerskap mellom industri, fagforening, organisasjon og offentlige etater. IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel betyr at bedrifter og andre aktører bidrar til å forbedre arbeidsforholdene og miljøet i forsyningskjeden. Hos IDÉ House of Brands definerer vi samfunnsansvar som «En langsiktig forpliktelse til å lykkes kommersielt gjennom arbeidsmetoder som respekterer etiske verdier, mennesker, miljø og natur». Vi rapporterer til Etisk handelsinitiativ hvert kvartal og rapportene er offentlige.

Hvorfor er IDÉ medlem av IEH?

Etisk handel er viktig for vår virksomhet. IEH er det ledende kompetansemiljøet for etisk handel i Norge og Norden, og gir oss viktige verktøy og ressurser for å kunne arbeide godt og effektivt med etisk handel. IEH støtter IDÉ i sitt arbeid, og er en pådriver for oss.  Gjennom å samarbeide med IEH har vi en rekke forpliktelser. Blant annet har vi sluttet oss til IEH's prinsipperklæring, implementert retningslinjer for etisk handel, arbeider aktivt for å skape konkrete forbedringer i arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden, rapportere årlig om status og fremdrift, kontinuerlig oppfølging og sikre at alt er godkjent etter miljødirektoratets lover.

Trygghet

ETISK HANDEL OG MILJØ 

Vi jobber for å gjøre samfunnsansvar en integrert del av virksomheten  gjennom både etisk handel og miljø.
For å få til dette gjør vi følgende:

  • Benytter oss av samfunnsansvarlige leverandører
  • Risikoanalyser
  • Jevnlige besøk
  • Kontinuerlig evaluering
  • Baserer oss på at bærekraftig verdiskapning og prinsippet om kontinuerlig forbedring er drivkraften i arbeidet vårt. 
  • Leverandørens vilje til å forbedre standarden innenfor etisk handel og miljøhensyn er et konkurransefortinn, og vil bli vurdert sammen med andre kriterier når vi velger leverandører og samarbeidspartnere.