KESTÄVÄKEHITYSTYÖMME

Pitkäaikainen sitoutuminen kaupalliseen menestykseen tapahtuu työmenetelmien avulla jotka kunnioittavat eettisiä arvoja, ihmisiä, ympäristöä ja luontoa.

ISO-SERTIFIOITU

IDÉ House of Brandistä tuli vuonna 2008 ensimmäinen profiilialan yritys, joka on sertifioitu sekä ympäristö- että laadunhallinnalle ISO 14001- ja ISO 9001 -standardien mukaisesti. Meidät on hyväksytty joka seuraavana vuonna ja vuonna 2017 uuden päivitetyn standardin ISO 14001: 2015 mukaisesti. ja ISO 9001: 2015. Olemme siitä erittäin ylpeitä!

CODE OF CONDUCT

Olemme varovaisia toimittajien valinnassa ja työskentelemme vain toimittajien kanssa, jotka noudattavat käytännesääntöjämme. Käytännesäännöt sisältävät vaatimuksia ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja ympäristön huomioon ottamisesta. Siksi sinä asiakkaana olet turvassa kanssamme. 

TUOTETURVALLISUUS

Otamme tuottajavastuun ja tiedämme kemikaalien, tuotemerkintöjen, jäljitettävyyden, testauksen ja dokumentoinnin nykyisen lainsäädännön.

Tämä on pitää brändisi ja asiakkaasi turvallisissa käsissä.

MITEN ME TYÖSKENTELEMME KESTÄVÄNKEHITYKSEN KANSSA

OSTOSTEN KAUTTA

IDE House of Brands pitää vastuullista ostamista yhtenä tärkeimmistä työkaluista kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Mukautamme ostotapojamme siten, että kumppaneillamme on mahdollisuus täyttää asettamamme vaatimukset, jotta voimme taata hyvät olosuhteet ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

 

TOIMITTAJIEN KEHITTÄMINEN JA KUMPPANUUS

Jotta kumppanimme pystyisivät täyttämään tiukat vaatimukset tuotantoketjussa, käymme jatkuvaa vuoropuhelua. Pyrimme lisäämään osaamista ja optimoimaan resurssien käytön jokaiselle kumppanille. Hankintaosastomme työskentelee aktiivisesti luodakseen pitkäaikaisia suhteita kumppaneihin, jotka osoittavat erityistä halua ja kykyä työskennellä positiivisen kehityksen kanssa.

 

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KAUTTA

IDE House of Brandsin tulee olla liikkeelle paneva voima asiakkaille, jotka haluavat tehdä ostoksia ympäristöystävällisemmin. Monet asiakkaistamme ovat tulleet tietoisempia ostoksistaan, ja on tyydyttävää vastata heidän vaatimuksiinsa kestävämpien valintojen suhteen. Asiakkaana kanssamme löydät aina ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon

 

...MUITA TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ

Teemme kovasti töitä tehdäksemme päivittäin parempia ympäristövalintoja, sekä suuria että pieniä. Valintasi voivat tehdä meistä paremman toimittajan, ja autamme sinua mielellämme kehittämään vaihtoehtoja paremman ympäristön valinnan kannalta.  

ECO TAI FAIRTRADE

Ympäristömerkitty tuote on luokiteltu paremmaksi ympäristövalinnaksi. Materiaalista riippuen se on jossain muodossa kierrätettyä tai luonnonmukaisesti kasvatettua. Reilun kaupan merkki on riippumaton merkki, joka takaa tuottajien työolojen laadun.

LAATU ENNEN MÄÄRÄÄ

Tietoiset valinnat muodostavat menestyvän profiilituotteen perustan. Laadun valitseminen määrän sijasta pidentää tuotteen käyttöikää, mikä tarkoittaa lopulta enemmän altistumista.   

KIERRÄTYS

Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän, on tärkeää tehdä hyvä valinta jo ennen tuotteen valmistusta. Valitse siksi kierrätettävät materiaalit osaksi kiertoprosessia.

KOLME ULOTTUVUUTTA

Toimitamme joka päivä laajan valikoiman tuotteita yrityksille ympäri maailmaa. Tavoitteenamme on minimoida mahdolliset kielteiset vaikutukset, joita työllämme on ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Turvallinen talous on yksi kestävän yhteiskunnallisen kehityksen tekijöistä, ja näemme sen velvollisuutena vaikuttaa sekä eteen- että taaksepäin arvoketjussa. Meille on tärkeää, että asiakas kokee turvallisen kaupan, joka vastaa meidän ja heidän arvoja.

KÄYTÄNTÖMME

Strategiamme ja työskentelytapamme  velvoittavat meitä vähentämään ympäristövaikutuksiamme ja parantamaan ympäristötehoamme. Kannustamme kaikkia asiakkaitamme ja toimittajiamme tekemään samoin.

LAATUPOLITIIKKA

Sertifiointi hyödyttää sekä asiakkaitamme että meitä. Jäsennelty laadunvarmistus ja tehokkaat prosessit tarkoittavat sitä, että voimme tarjota asiakkaillemme parempaa ja tasaisempaa palvelua kaikista Pohjoismaiden toimistoistamme.

ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem

Den internationella standarden för miljöledning bidrar till att skapa system för att reducera organisationens negativa effekt på miljön. Den omfattar bland annat energiförbrukning, avfallshantering, uppfyllande av regelverk och miljölagstiftning, leverantörskrav och resursplanering.  Genom att minska vår negativa miljöpåverkan och skapa en mer hållbar organisationsmodell kan vi spara både kostnader och energi och samtidigt ta hand om miljön för kommande generationer. Standardens krav uppdaterades 2015 med bland annat bättre samordning med andra lednings- och styrsystem. ISO-standarden använder sig av den så kallade PDCA-metoden (Plan Do Check Act).

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

IDE House of Brands pyrkii kestävään liiketoimintaan, joka kunnioittaa ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Tämä tarkoittaa, että nykyisten sukupolvien pitäisi pystyä täyttämään tarpeet tuhoamatta sitä tuleville sukupolville.

ISO 14001 – Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjohtamisen kansainvälinen standardi auttaa luomaan järjestelmiä, joilla vähennetään organisaation kielteisiä ympäristövaikutuksia. Se sisältää muun muassa energiankulutuksen, jätehuollon, määräysten ja ympäristölainsäädännön noudattamisen, toimittajien vaatimukset ja resurssien suunnittelun. Vähentämällä negatiivisia ympäristövaikutuksiamme ja luomalla kestävämmän organisaatiomallin voimme säästää sekä kustannuksia että energiaa ja samalla huolehtia ympäristöstä tuleville sukupolville. Standardin vaatimukset päivitettiin vuonna 2015 muun muassa parantamalla koordinointia muiden hallinta- ja valvontajärjestelmien kanssa. ISO-standardi käyttää PDCA-menetelmää (Plan Do Check Act).

Logotyp på Etisk Handel Norge

EETTINEN KAUPPA

Työolot tehtaissa ja kansainväliset ihmisoikeudet ovat aina olleet meille elintärkeitä. Siksi matkustamme vuosittain tehtaillemme tarkastettavaksi ja teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten tarkastajien kanssa varmistaaksemme, että kaikkia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Valitsemme yhteistyökumppaneita ja toimittajia hyvien eettisten arvojen perusteella. Niiden on vältettävä korruptiota, ihmisoikeusloukkauksia, huonoja työoloja tai vahinkoa paikallisille yhteisöille ja ympäristölle.

Initiativ för Etisk Handel (IEH) on sitoutunut kumppanuus teollisuuden, ammattiliittojen, järjestöjen ja viranomaisten välillä.

IEH är en drivande kraft och ett resurscenter för etisk handel.  IEH on eettisen kaupan liikkeellepaneva voima ja resurssikeskus. Eettinen kauppa tarkoittaa, että yritykset ja muut toimijat myötävaikuttavat työolojen ja toimitusketjun ympäristön parantamiseen. Raportoimme eettisen kaupan aloitteelle joka neljännes ja raportit ovat julkisia.

Miksi IDÉ on IEH: n jäsen?

Pohjoismaiden johtavana eettisen kaupan osaamisympäristönä jäsenyys antaa meille tärkeitä työkaluja ja resursseja voidaksemme työskennellä tehokkaasti eettisen kaupan kanssa. Yhteistyöhön liittyy joukko velvoitteita, kuten osallistuminen periaateilmoituksiin, ohjeiden käytäntöön pano ja aktiivinen työ konkreettisten parannusten luomiseksi toimitus- ja ympäristöolosuhteisiin toimitusketjussa. Raportoimme vuosittain tilasta ja edistymisestä, seuraamme jatkuvasti ja varmistamme, että kaikki hyväksytään ympäristökeskuksen lakien mukaisesti.

IDÉ HOUSE OF BRANDS JA SOS-LAPSIKYLÄ

SOS-lapsikylä pyrkii varmistamaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kasvaa perheessä, joka antaa heille rakkautta ja turvallisuutta. Olipa kyseessä lapsen biologinen perhe tai uusi SOS-perhe.

Työskentelemme yhdessä Norjan pääkonttorimme ja SOS-lapsikylän kanssa auttaaksemme heitä auttamaan lapsia ympäri maailmaa. Olemme päättäneet työskennellä kahdella tavalla. Toisaalta lahjoitamme joka vuosi merkittävän summan SOS-lapsikylälle. Toisaalta käytämme verkostoamme asiakkaiden ja kumppanien kanssa levittääksemme aktiivisesti tietoa SOS-lapsikylän työstä.

IDE HOUSE OF BRANDS & YK:N GLOBAALISET TAVOITTEET

YK:n globaalit tavoitteet ovat maailman äärimmäisen köyhyyden poistaminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastokriisin ratkaiseminen vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelma edellyttää viranomaisten, yritysten ja yksityishenkilöiden toimia. Olemme päättäneet työskennellä ylimääräisesti seuraavien viiden tavoitteen alla. Napsauttamalla kutakin tavoitetta voit lukea lisää siitä, mitä teemme tavoitteen saavuttamiseksi.