Hvernig við vinnum með umhverfið og siðferði

IDÉ House of Brands vinnur að því að vera með sjálfbæra viðskiptahætti með tilliti til almennings, samfélags og umhverfisins. Með þessu er átt við að núverandi kynslóðir uppfylla þarfir sínar án þess að eyðileggja fyrir kynslóðum framtíðarinnar. Sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna eru aðgerðaráætlun um sjálfbæra þróun um allan heim og við sjáum að við getum lagt okkar af mörkum í þeirri vinnu.

Við afhendum daglega fjölbreytt úrval af vörum til fyrirtækja um allan heim. Okkar markmið er að lágmarka möguleg neikvæð áhrif sem starf okkar hefur á almenning, samfélagið og umhverfið. Öruggt hagkerfi er einn af jafnvægisþáttum sjálfbærrar samfélagsþróunar. Sem stór aðili í starfsgreininni lítum við á það sem okkar ábyrgð að hafa bæði áhrif fram og aftur í virðiskeðjunni.

Sjáðu hvernig við vinnum að markmiðunum fimm

Okkar markmið er að vinna að því að verða best, líka á þessu sviði. Það er okkur mikilvægt að viðskiptavinir okkar upplifi örugg viðskipti sem samræmast þeirra gildum sem og okkar.

3 sirkler over hverandre som viser sammenhengen mellom sosiale, miljømessige og økonomiske forhold

Umhverfisstefnan okkar

Sem órjúfanlegur hluti af viðskiptaáætlun okkar og rekstaraðferð erum við staðráðin í því að draga úr umhverfisáhrifum okkar. Við hvetjum viðskiptavini okkar og birgja til að gera slíkt hið sama.

 

Hvernig við vinnum með umhverfið og siðferði

Með kaupstefnu
IDÉ House of Brands telur ábyrga innkaupastefnu vera eitt mikilvægasta verkfærið okkar í átt að sjálfbærari viðskiptaháttum. Við aðlögum innkaupum okkar þannig að við eflum möguleika samstarfsaðila okkar til að mæta þeim kröfum sem við gerum til að tryggja að það séu góðar aðstæður fyrir fólk, samfélög og umhverfið.

Með þróun birgja og samstarfi
Til að samstarfaðilar okkar geti uppfyllt þær ströngu kröfur sem við gerum til framleiðslukeðjunnar erum við í stöðugu samtali við samstarfsaðila til að auka hæfni og hámarka nýtingu auðlinda hvers og eins. Innkaupadeild okkar vinnur stöðugt í því að koma á langtímasamböndum við samstarfsaðila sem eru viljugir og hafa getu til að vinna að jákvæðri þróun í aðfangakeðjunni.

Með sölu og markaðssetningu
IDÉ House of Brands verður drifkraftur gagnvart viðskiptavinum í valinu um að velja umhverfisvænni kost. Nokkrir viðskiptavinir okkar hafa orðið enn meðvitaðari um kaup sín og það er ánægjulegt að geta uppfyllt kröfur þeirra um umhverfisvænni vörur. Sem viðskiptavinur okkar muntu alltaf hafa umhverfisvænni valkost.

Með aðild að alþjóðlegum stofnunum 
Allt frá stofnun árið 1987 hefur IDÉ gegnt leiðandi stöðu á markaði. Þetta endurspeglast í þeim ráðstöfunum sem við tökum til að tryggja skuldbindingu okkar við sjálfbæra viðskiptahætti. Árið 2008 urðum við fyrsta fyrirtækið í sölu auglýsingavara til að vera ISO-vottað samkæmt ISO 14001 og ISO 9001 fyrir umhverfis- og gæðastjórnun. Til viðbótar vinnum við einnig náið með IEH, Ethical Trading Initiative Norway, og vinnum samkvæmt þeim skuldbindingum sem það hefur í för með sér.

Dame som står på en fabrikk 

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Ett långsiktigt engagemang för kommersiell framgång sker genom arbetsmetoder
som respekterar etiska värderingar, människor, miljö och natur.

ISO-CERTIFIERADE

IDÉ House of Brands blev 2008 det första företaget i profilbranschen att certifieras för både miljö- och kvalitetsledning genom ISO 14001 och ISO 9001. Vi har godkänts varje följande år och 2017 enligt den nya uppgraderade standarden, ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Det är vi mycket stolta över!

CODE OF CONDUCT

Vi är noga i urvalet av leverantörer och vi samarbetar enbart med aktörer som lever upp till vår code of conduct. Vår code of conduct innefattar krav för respekt av de männskliga rättigheterna samt hänsynstagande för miljön. Därför kan du som kund vara trygg tillsammans med oss. 

CSR-ARBETE

Lorem ipsum. Flyttad text, skriv ny.

HUR VI ARBETAR FÖR MILJÖ OCH ETIK

GENOM INKÖP

IDÉ House of Brands ser ansvarsfulla inköp som ett av de viktigaste verktygen i arbetet för en hållbar affärspraxis. Vi anpassar våra inköpsrutiner så att våra partners får möjlighet att uppfylla de krav vi ställer för att säkerställa goda förutsättningar för människor, samhälle och miljö.

 

GENOM LEVERANTÖRSUTVECKLING OCH PARTNERSKAP

För att våra partners ska kunna uppfylla våra hårda krav på produktionskedjan är vi i kontinuerlig dialog. Vi arbetar för att höja kompetensen och optimera resursanvändningen för varje enskild partner. Vår inköpsavdelning arbetar aktivt med att skapa långsiktiga relationer med partners som visar särskild vilja och förmåga att arbeta med en positiv utveckling i leveranskedjan.

 

GENOM SÄLJ OCH MARKNADSFÖRING

IDÉ House of Brands ska vara en drivande kraft för kunder i valet att handla mer miljövänligt. Flera av våra kunder har blivit mer medvetna om sina inköp och det är tillfredsställande att kunna möta deras krav på mer hållbara val. Som kund hos oss finner du alltid ett mer miljövänligt alternativ.

 

...ANDRA VIKTIGA FAKTORER

Vi arbetar hårt för att dagligen göra bättre miljöval, i både stort och smått. Dina val kan göra oss till en bättre leverantör och vi hjälper dig mer än gärna att ta fram alternativ för ett bättre miljöval. Nedan kan vara bra att tänka på som ett första steg. 

ECO ELLER FAIRTRADE

En produkt som är eco-märkt är klassas som ett bättre miljöval. Beroende på material är det i någon form återvunnet eller ekologiskt odlat. Fairtrade-märkningen är en oberoende märkning som kvalitetssäkrar arbetsförhållanden för producenterna.

KVALITET FÖRE KVANTITET

Medvetna val utgör grunden för en lyckad profilprodukt. Att välja kvalitet före kvanitet innebär att du ökar livslängden på produkten, vilket i slutändan innebär mer exponering.  

ÅTERVINNING

När en produkt har nått sitt livs ände är det viktigt att ha gjort ett bra val redan innan produkten är producerad. Välj därför material som är återvinningsbara för att vara en del av den cirkulära processen.

TRE DIMENSIONER

Varje dag levererar vi ett brett utbud av produkter till företag över hela världen. Vårt mål är att minimera den potentiella negativa påverkan som vårt arbete har på människor, samhälle och miljö. En trygg ekonomi är en av faktorerna för en hållbar samhällsutveckling och vi ser det som vårt ansvar att påverka både framåt och bakåt i värdekedjan. Det är viktigt för oss att kunden upplever en säker handel som matchar deras och våra värderingar.

VÅRA POLICIES

Vår strategi och arbetsmetod förpliktigar oss att minska vår miljöpåverkan och förbättra våra miljöresultat. Vi uppmuntrar alla våra kunder och leverantörer att göra detsamma.

KVALITETSPOLICY

Certifieringen gynnar både våra kunder och oss. Strukturerad kvalitetssäkring och effektiva processer gör att vi kan ge våra kunder bättre och jämnare service från alla våra kontor i Norden.

ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem

Den internationella standarden för miljöledning bidrar till att skapa system för att reducera organisationens negativa effekt på miljön. Den omfattar bland annat energiförbrukning, avfallshantering, uppfyllande av regelverk och miljölagstiftning, leverantörskrav och resursplanering.  Genom att minska vår negativa miljöpåverkan och skapa en mer hållbar organisationsmodell kan vi spara både kostnader och energi och samtidigt ta hand om miljön för kommande generationer. Standardens krav uppdaterades 2015 med bland annat bättre samordning med andra lednings- och styrsystem. ISO-standarden använder sig av den så kallade PDCA-metoden (Plan Do Check Act).

MILJÖPOLICY

IDÉ House of Brands arbetar för att ha en hållbar affärspraxis med respekt för människor, samhälle och miljö. Det innebär att nuvarande generationer ska kunna tillgodose sina behov utan att förstöra för kommande generationer.

ISO 14001– Miljöledningssystem

Den internationella standarden för miljöledning bidrar till att skapa system för att reducera organisationens negativa effekt på miljön. Den omfattar bland annat energiförbrukning, avfallshantering, uppfyllande av regelverk och miljölagstiftning, leverantörskrav och resursplanering.  Genom att minska vår negativa miljöpåverkan och skapa en mer hållbar organisationsmodell kan vi spara både kostnader och energi och samtidigt ta hand om miljön för kommande generationer. Standardens krav uppdaterades 2015 med bland annat bättre samordning med andra lednings- och styrsystem. ISO-standarden använder sig av den så kallade PDCA-metoden (Plan Do Check Act).

Logotyp på Etisk Handel Norge

ETISK HANDEL

Arbetsvillkor på fabrikerna och internationella mänskliga rättigheter har alltid varit vitalt för oss. Vi reser därför årligen till våra fabriker för kontroll och samarbetar tätt med lokala kontrollanter för att säkerställa att alla lagar och regler följs. Vi väljer samarbetspartners och leverantörer utifrån goda etiska värderingar. De ska undvika att bidra till korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter, dåliga arbetsförhållanden eller skador på lokalsamhällen och miljö.

Initiativ för Etisk Handel (IEH) är ett engagerat partnerskap mellan industri, fackföreningar, organisationer och myndigheter.

IEH är en drivande kraft och ett resurscenter för etisk handel. Etisk handel innebär att företag och andra aktörer bidrar till att förbättra arbetsförhållandena och miljön i försörjningskedjan. Vi rapporterar till Ethical Trade Initiative varje kvartal och rapporterna är offentliga.

Varför är IDÉ medlem i IEH?

Som den ledande kompetensmiljön för etisk handel i Norden ger medlemskapet oss viktiga verktyg och resurser för att kunna arbeta effektivt med etisk handel. Med samarbetet följer ett antal skyldigheter som delaktighet i principdeklarationer, implementation av riktlinjer samt aktivt arbete för att skapa konkreta förbättringar av arbets- och miljöförhållanden i försörjningskedjan. Vi rapporterar årligen om status och framsteg, har kontinuerlig uppföljning och ser till att allt är godkänt enligt Miljöbyråns lagar.

IDÉ HOUSE OF BRANDS OCH SOS BARNEBYER

SOS Barnebyer arbetar för att alla barn ska ha möjlighet att växa upp i en familj som ger dem kärlek och trygghet. Oavsett om det är barnets biologiska familj eller en ny SOS-familj.

Vi arbetar tillsammans med vårt huvudkontor i Norge och SOS Barnebyer för att bidra till deras arbete med att hjälpa barn runt om i världen. Vi har valt att arbeta på två sätt. Dels donerar vi en betydande summa till SOS Barnebyer varje år. Dels använder vi vårt nätverk med kunder och partners för att aktivt sprida information om det arbete SOS Barnebyer gör och på så vis skapa förutsättningar för en kombination av donation och produktmedia.

IDÉ HOUSE OF BRANDS & FN'S GLOBALA MÅL

FN:s globala mål är världens gemensamma handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämnlikheter och lösa klimatkrisen innan 2030. Denna plan kräver insatser från myndigheter, företag och privatpersoner. Vi har valt att arbeta extra med följande nedanstående fem mål. Klicka dig in på respektive mål för att läsa mer om vad vi gör för att uppnå målet.