REDUSER SYKEFRAVÆRET I DIN BEDRIFT

Fysisk aktivitet bidrar til bedre helse og trivsel. 
Sykefravær og uføretrygdede har blitt et alvorlig folkehelseproblem, og gir store konsekvenser for enkeltperson, familie og samfunn.

De siste årene har økt fokus på HMS og blant annet fysisk aktivitet blitt satt i sammenheng med nedgang av sykefraværet.  For lite fysisk trening har sammen med psykisk helse også en større innvirkning på produktiviteten i din bedrift enn annen helserisiko (NHI).

Bedriften kan altså spare mye på å investere i tiltak som fremmer fysisk helse, sunnere livsstil og bedre arbeidsmiljø, som igjen øker produktiviteten og inntjeningen for bedriften. Det finnes derfor mange gode grunner til å starte eller fortsette med bedriftsidrett på arbeidsplassen eller for eksempel gi de ansatte andre insentiver til å trene på fritiden. 

Ikke bare gir idrettstøy og drakter en lagfølelse, men det er en fantastisk mulighet til å profilere med din logo eller slogan – både for synlighet eksternt og samhørighet internt. IDÉ House of Brands leverer idrettstøy til de aller fleste grener, som for eksempel sykkel, løp, ski og fotball. Les mer om for eksempel spesialdesignet sykkeltøy her.