reduser Sykefraværet blant de ansatte

 

Tall fra Norges idrettshøyskole sier at Norges befolkning er mer aktive nå enn for 6 år siden. Interessen for trening fanger opp flere og flere. Hvordan kan vi som bedrifter tilrettelegge og motivere for økt aktivitet? Vi ser at økt velvære gjennom tiltak som kan bidra til bedre helse, sunnere livsstil og et bedret arbeidsmiljø, kan øke produktiviteten og inntjeningen for bedriften.

De siste årene har fokuset økt på HMS, inkludert fysisk aktivitet, assosiert med redusert sykefravær. For lite fysisk trening kan påvirke mental helse på samme måte som det har en stor innvirkning på produktiviteten til din bedrift så vel som andre helserisiko (NHI).

Dermed kan selskapet også spare mye investering i tiltak som fremmer fysisk helse gjennom en sunnere livsstil og et bedre arbeidsmiljø. Noe som igjen øker produktiviteten og resultatene for selskapet. Derfor er det mange gode grunner til å starte eller fortsette bedriftsidretten på arbeidsplassen, eller for eksempel gi ansatte andre insentiver til å trene på fritiden.

Sportsklær og drakter gir ikke bare lagånd, men er også en utmerket mulighet til å profilere med din logo eller slagord - både for ekstern synlighet og internt samhold. Sykling, løping, ski og fotball. Les mer om Produktmedia og HMS her.