OM IDÉ HOUSE OF BRANDS

IDÉ House of Brands arbetar med att stärka våra kunders varumärken och relationer genom att vara helhetsleverantör av produktmedia. Genom innovativa och kundanpassade profilprodukter, koncept och lösningar synliggör vi företagets profil och kärnvärden.

TOTALLEVERANTÖR AV PRODUKTMEDIA

Vi hjälper dig hela vägen - från idé, design och koncept till produktion, lager och leverans. Vi gör naturligtvis kläder och produkter med profilering, men också gåvor, giveaways, expomaterial och specialproduktioner.

Vi är specialister på produktmedia. Det kommer genom lång erfarenhet och ständig uppdatering av trender på marknaden. Vi har kunskapen och tryggheten i att handleda dig till rätt produkt som också ger bäst effekt och störst ROI.

 

SAMHÄLLSANSVAR

Samhällsansvar för oss innebär ett långsiktigt åtagande att lyckas kommersiellt genom arbetsmetoder som respekterar etiska värderingar, människor, miljö och natur.

Sedan starten 1987 har vi arbetat för att hålla en ledande position på marknaden. Det reflekteras inte minst genom de åtgärder vi tar för att säkerställa vårt engagemang och fokus på miljö, kvalitet, rättvis handel och ökat värdeskapande i samhället. Vi tar miljöutmaningar på allvar och vill bidra till en bättre global miljö.

Etisk handel är viktigt för vår verksamhet och som medlemmar i Initiativ för Etisk Handel (IEH) åtar vi oss en lång rad förpliktelser. IEH är ledande inom etisk handel i Norden och ger oss både viktiga verktyg och resurser för att kunna arbeta med etisk handel på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Sedan 2004 är vi ISO-certifierade för både miljöstyrning (ISO 14001) och kvalitetsstyrning (ISO 9001). ISO kraven hjälper oss att klargöra vilka områden vi kan förbättra lokalt för en bättre miljö globalt.

MILJÖ

Vid försäljning, marknadsföring och egen produktion vill vi vara en drivkraft för våra kunder att göra valet att handla mer miljövänligt. Flera av våra kunder är miljömedvetna och det är tillfredsställande för oss att kunna uppfylla era krav på mer miljövänliga produkter. Som kund hos IDÉ House of Brands har du alltid möjlighet att välja ett ”grönt” alternativ från kvalitetssäkrade leverantörer. Vi fokuserar också på en god kvalité på våra produkter för att ge lång hållbarhet och hjälper er att utforma hållbarhetskriterier för just er produktmedia.

Genom våra inköp påverkar vi producenterna till att reducera eller helt gå över till mer miljövänliga material, reducera emballage samt effektivisera distribution och logistik genom hela kedjan.

Vi arbetar för att samhällsansvar ska vara en integrerad del av vår verksamhet genom att:

  • Använda leverantörer som arbetar med hållbarhet

  • Kontinuerligt evaluera och genomföra riskanalyser

  • Besöka fabrikerna

  • Genomföra inspektioner av tredje part

  • Ha hållbart värdeskapande och ständig förbättring som drivkraft i allt vi gör

  • Utvärdera leverantörernas vilja att förbättra standarden inom etisk handel och miljö

 

ISO

Genom ständig utveckling och förbättring har vi blivit godkända vid revision. Vi är mycket stolta över att 2017 bli godkända efter den nya uppdaterade ISO-standarden. Certifieringarna gagnar både våra kunder och oss. Strukturerad kvalitetssäkring och effektiva processer gör att vi kan ge våra kunder bättre och jämnare service från alla våra kontor i Norden.

ISO 14001 Miljöledningssystem

ISO 14001 är den internationella standarden för miljöledningssystem och bidrar till att skapa system för att reducera organisationens negativa effekt på miljön. Det omfattar bland annat energiförbrukning, avfallshantering, uppfyllande av regelverk och miljölagstiftning, krav på leverantörer samt resursanvändning. Genom att reducera den negativa miljöpåverkan och etablera en hållbar organisationsmodell kan vi spara både kostnader och energi samtidigt som vi tar hand om miljön för framtida generationer. Standarden uppdaterades 2015 med uppdaterade krav och bättre samordning med andra ledningssystem. ISO-standarden använder sig av den så kallade PDCA-metoden (Plan Do Check Act).

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är den internationella standarden för kvalitetsledning och redogör för hur man kontinuerligt kan uppfylla de krav på kvalitet som motsvarar kundens förväntningar. Standarden tar speciellt hänsyn till den komplexa leverantörskedjan som vår verksamhet måste förhålla oss till. Även ISO 9001 uppdaterades 2015 för att bli mer relevant för dagens och morgondagens samhälle.