Motiver dine ansatte

Hvorfor er det ekstra viktig med fokus på HMS i 2021?

Siden mars 2020 har de fleste sittet på hjemmekontor. Mangel på en skikkelig kontorplass med riktig utstyr gir en lite ergonomisk hverdag, samtidig som det blir mindre aktivitet.

Ta vare på de ansatte med HMS tiltak som faktisk engasjerer!

 

Takk for at du tok kontakt med oss