Tax rules for corporate gifts

Are you a purchaser responsible for buying gifts at your company but are unsure of the tax rules? Initially, gifts to employees are taxable, but there are some exceptions.
We have gathered the information, feel free to contact us if you have any questions.

   Occasion

   Explanation

   Sum

   Ingen anledning

   En firmagave som gis til ansatte i bedriften, for eksempel en sommer- eller julegave

   2 000 kr per år

   Ansatt som går av med pensjon

   Firmagave til ansatt som går av med pensjon

   4000 kr

   Ansatt som slutter

   Hvis en ansatt slutter, gjelder ikke pensjonsregelen ovenfor. Personen må ha jobbet i minst 10 bedrifter

   4000 kr

   Ansatt som gifter seg

   Firmagaver til ansatt som skal gifte seg

   4000 kr

   Ansatt som fyller 50, 60, 60, 70 eller 80 år

   Firmagave til ansatt som fyller et rundt år fra og med 50 år

   4000 kr

   Virksomheten har bestått i 25/50/75 år

   Jubileumsgave

   4000 kr

   20, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften

   Generell gave på 8 000 kr. En gullklokke kan ha en verdig på 12 000 kr

   8 000 kr/12 000 kr