Innovasjon og inspirasjon

1 Produkter

Å være innovativ betyr for oss å være nytenkende og nyskapende. Vi jobber med begrepet på to måter. På den ene siden jobber vi med innovasjon når vi videreutvikler og forbedrer eksisterende produkter. Det kan dreie seg om nye materialer, funksjonalitet, trender og krav i markedet. På den andre siden prøver vi alltid å være innovative når vi skaper nye produkter. For oss er det så enkelt, all nyskaping må skape verdi for våre kunder, hvis ikke er vi ikke gode nok.