Prosjektleder og webkoordinator til vårt kontor i Oslo 

 

HAR DU AMBISJONER OG LIKER Å OPPNÅ OPPSATTE MÅL?

IDÉ House of Brands satser Nordisk. Flere av våre ansatte ønsker å være en del av satsningen og har defor gått over i nytt team. Vi må fylle noen store sko og søker derfor to nye personer som passer inn sammen med resten av våre fantastiske medarbeidere i Oslo.

Du må være åpen, tydelig og høflig i måten du møter kunder og kollegaer på. Vi ønsker at du er god på å skape nye relasjoner samtidig som du kan ivareta eksisterende relasjoner, vi møter begge deler i hverdagen her på IDÉ. Fleksibilitet og høyt servicenivå er viktig for oss, våre kunder skal aldri høre ordet nei. Du er løsningsorientert og nytenkende og liker å jobbe i team for å finne best mulig løsninger for kundene våre. Med mange prosjekter gående samtidig er det viktig at du klarer å strukturere hverdagen din på en god måte.  

Vi tilbyr:

Jobb i et ekspansivt firma med konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø.
Oppstart så fort som mulig, søkere vil bli vurdert fortløpende. Nyutdannede vil bli vurdert.

DETTE ØNSKER VI OSS I EN NY WEBKOORDINATOR

Sentrale arbeidsoppgaver vil bl.a. være:

 • Kunde- og leverandørkontakt
 • Tilbudsskriving og oppfølging av tilbud
 • Ordrebehandling og fakturering
 • Nettbutikker / web ansvar – etablering og drift
 • Utarbeidelse av kampanjer
 • Prosjektstyring
 • Lagerstyring og økonomikontroll
 • Rapportering internt og til kunde
 • Innkjøp

Personlige egenskaper:

 • Åpen, tydelig og høflig kommunikasjonsform
 • Utadvendt og god til å skape relasjoner og samarbeid; du er entusiastisk og smilende
 • Høy grad av serviceinnstilling
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Løsningsorientert og nytenkende
 • Strukturert og nøyaktig
 • Trives med å jobbe selvstendig og i team
 • Høy arbeidsmoral
 • Lagspiller
 • Like å ha flere prosjekter gående samtidig uten å la deg stresse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller tilsvarende utdannelse, utdanningskravet kan fravikes ved relevant arbeidserfaring
 • Gode datakunnskaper
 • Ønske om å lære og ta del i en ny utvikling innenfor fremtidens salg
 • Er analytisk med god tallforståelse, er en kremmer
 • Er interessert i webløsninger og utviklingen på web
 • Liker en hektisk hverdag og ønsker å ta del i et team
 • Er interessert i logistikk- og produksjonsløsninger
 • Tar egne beslutninger og ser nye løsninger der andre er satt i gamle mønstre
 • Ønske om å lære nye ting og utvikle kunnskap
 • Behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig, engelsk muntlig

DETTE ØNSKER VI OSS I EN NY PROSJEKTLEDER

Sentrale arbeidsoppgaver vil bl.a. være:

 • Salgs- og resultatansvar på egen kundeportefølje
 • Kunde- og leverandørkontakt
 • Tilbudsskriving og oppfølging av tilbud
 • Ordrebehandling og fakturering
 • Prosjektstyring
 • Lagerstyring
 • Opprettelse og drift av nettbutikker
 • Innkjøp

Personlige egenskaper:

 • Åpen, tydelig og høflig kommunikasjonsform
 • Utadvendt og god til å skape relasjoner og samarbeid; du er entusiastisk og smilende
 • Høy grad av serviceinnstilling
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Løsningsorientert og nytenkende
 • Strukturert og nøyaktig
 • Trives med å jobbe selvstendig og i team
 • Høy arbeidsmoral
 • Lagspiller
 • Like å ha flere prosjekter gående samtidig uten å la deg stresse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Salgserfaring B2B, gjerne bransjeerfaring
 • Bachelor eller tilsvarende utdannelse; utdanningskravet kan fravikes ved relevant arbeidserfaring
 • Behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig, engelsk muntlig
 • Gode dataferdigheter
 • Erfaring med salg innen uniform og konfeksjon 

OM IDÉ HOUSE OF BRANDS

IDÉ House of Brands AS er en av Nordens ledende totalleverandør innen Produktmedia. Vi har mer enn 30 års fartstid i bransjen, og vårt produktspekter er nærmest ubegrenset. Vi har hovedkontor i Drøbak og salgskontor i Oslo, Sandefjord, Stavanger, Bergen, Trondheim, Lillehammer og Ålesund. I tillegg dekker vi Norden og Europa gjennom IDÉ-kontorer i Sverige, Danmark, Finland og Island. Vi er i dag 120 ansatte og omsetter årlig for 500 millioner kroner.

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis, som respekterer mennesker, samfunn og miljø. IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi skal tilpasse egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, våre partneres mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi tilstreber langvarige leverandørforhold med partnere som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Kontaktperson:

Martine Kvifte tlf. +47 48 84 42 12, mail: martine.tovsenkvifte@idegroup.no 

 

Ser fram til å høre fra deg!