Vårt grønne arbeid

Vi tar miljøproblematikken på alvor og ønsker å bidra til et bedre globalt miljø.

Dette gjenspeiles i vår ISO sertifisering (ISO 14001:2015 – Miljøstyringssystem). ISO kravene hjelper oss med å klargjøre hvilke områder vi kan bidra lokalt, for å forbedre miljøet globalt. 
 

Vår miljøpolicy

Vårt mål er at alle produktene vi produserer og distribuerer skal være trygge for helse og miljø. De skal ikke inneholde kjemikalier som kommer tilbake i matfatet vårt og hoper seg opp i oss, våre barn og fremtidige generasjoner. Våre produkter skal ikke forurense hverken lokalmiljø eller det globale miljøet.

Våre tiltak

Gjennom innkjøp

Vi påvirker produsenten til å redusere eller gå over til mer miljøvennlige ingredienser, redusere emballasje, og drive effektiv distribusjon og logistikk gjennom hele tjenestekjeden.

Gjennom salg og markedsføring

Vi vil være en pådriver overfor våre kunder i valget om å handle mer miljøvennlig. Flere av våre kunder er blitt mer bevisste på dette og det er tilfredsstillende å møte deres krav om mer miljøriktige valg. Som vår kunde vil du alltid ha et miljøvennlig alternativ å velge fra.

Gjennom medlemskap i internasjonale organisasjoner