Mål 4 God utdanning

Mål 4 handler om at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv.
Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.
Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole.
Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Det har også vært en formidabel forbedring i grunnleggende lese-og skriveferdigheter. Likevel er det fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive.

Hva gjør IDÉ House of Brands

Vi ønsker å være en bedrift som bryr seg og skaper endring gjennom trygghet og omsorg. I ett ledd for å få til dette er vi stolt bærekraftspartner av SOS-Barnebyer. Vi donerer en betydelig sum til SOS-Barnebyer hvert år og vi jobber i tillegg til dette sammen med SOS-Barnebyer for å påvirke både norsk næringsliv og privatpersoner til å støtte deres arbeid.