Miljø og etikk

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. En bærekraftig utvikling innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. FN's bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling og vi ser at vi kan bidra på denne felles jobben på flere punkter. Les mer om dette her. 

Hver dag leverer vi et bredt spekter av produkter til bedrifter i hele verden. Vårt mål er å minimere den potensielle negative påvirkningen vårt arbeid har på mennesker, samfunn og miljø. En trygg økonomi er en av balansefaktorene i en bærekraftig samfunnsutvikling og som en stor aktør i bransjen ser vi på det som vårt ansvar å påvirkning både fremover i mot kunder i verdikjeden og bakover mot partnere.  

Vårt mål er å være best, også på dette feltet. Det er viktig for oss at kunden skal oppleve en trygg handel i samarbeid med oss – som samsvarer med deres og våre verdier.

Vår miljøpolicy

Som en integrert del av vår forretningsstrategi og driftsmetode forplikter vi oss til å redusere vår miljøpåvirkning og kontinuerlig forbedre våre miljøresultater. Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Våre tiltak

Gjennom innkjøp 

IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi tilpasser våre innkjøpsrutiner slik at vi styrker partnerne våre sine muligheter til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. 

Gjennom leverandørutvikling og parterskap

For at partnerene våre skal kunne etterleve våre strenge krav til produksjonskjeden, er vi i kontinuerlig dialog for å heve kompetansen og optimalisere ressursbruken hos hver enkelt partner. Vår innkjøpsavdeling jobber aktivt med å etablere langvarige forhold til samarbeidspartnere som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Gjennom salg og markedsføring

IDÉ House of Brands vil være en pådriver overfor kunder i valget om å handle mer miljøvennlig. Flere av våre kunder er blitt mer bevisste på innkjøpene sine og det er tilfredsstillende å kunne møte deres krav om mer miljøriktige valg. Som vår kunde vil du alltid ha et mer miljøvennlig alternativ.

Gjennom medlemskap i internasjonale organisasjoner

Helt tilbake til starten i 1987 har IDÉ  holdt en ledende posisjon i markedet. Dette reflekteres også i de tiltakene vi gjør for å sikre vår forpliktelse til en bærekraftig forretningspraksis. I 2008 ble vi som det første firmaet i profilindustrien ISO-sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001 for miljø- og kvalitetsstyring. I tillegg til dette samarbeider vi tett med IEH, Etisk Handel Norge, og jobber etter de forpliktelsene det fører med seg.