Etisk handel Norge

IEH

Etisk handelsinitiativ (IEH) er et forpliktet partnerskap mellom industri, fagforening, organisasjon og offentlige etater. IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel betyr at bedrifter og andre aktører bidrar til å forbedre arbeidsforholdene og miljøet i forsyningskjeden. Hos IDÉ House of Brands definerer vi samfunnsansvar som «En langsiktig forpliktelse til å lykkes kommersielt gjennom arbeidsmetoder som respekterer etiske verdier, mennesker, miljø og natur». Vi rapporterer til Etisk handelsinitiativ hvert kvartal og rapportene er offentlige.

Hvorfor er IDÉ medlem av IEH?

Etisk handel er viktig for vår virksomhet. IEH er det ledende kompetansemiljøet for etisk handel i Norge og Norden, og gir oss viktige verktøy og ressurser for å kunne arbeide godt og effektivt med etisk handel. IEH støtter IDÉ i sitt arbeid, og er en pådriver for oss.  Gjennom å samarbeide med IEH har vi en rekke forpliktelser. Blant annet har vi sluttet oss til IEH's prinsipperklæring, implementert retningslinjer for etisk handel, arbeider aktivt for å skape konkrete forbedringer i arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden, rapportere årlig om status og fremdrift, kontinuerlig oppfølging og sikre at alt er godkjent etter miljødirektoratets lover.

ETISK HANDEL OG MILJØ 

Vi jobber for å gjøre samfunnsansvar en integrert del av virksomheten  gjennom både etisk handel og miljø.
For å få til dette gjør vi følgende:

  • Benytter oss av samfunnsansvarlige leverandører
  • Risikoanalyser
  • Jevnlige besøk
  • Kontinuerlig evaluering
  • Baserer oss på at bærekraftig verdiskapning og prinsippet om kontinuerlig forbedring er drivkraften i arbeidet vårt. 
  • Leverandørens vilje til å forbedre standarden innenfor etisk handel og miljøhensyn er et konkurransefortinn, og vil bli vurdert sammen med andre kriterier når vi velger leverandører og samarbeidspartnere.