Firmagaver til enhver anledning

Motivasjonen og anledningen for å gi en gave kan variere fra bedrift til bedrift. De aller fleste bedrifter ønsker dog å gi en gave for å vise takknemlighet og bygge eller bedre relasjoner til de ansatte, partnere og kunder.
Undersøkelser som gjøres på området viser at majoriteten av mottakerne setter pris på en gave i forbindelse med høytider, jubileer, private milepeler som bryllup, runde tall osv. Den ansatte får ikke bare følelsen av verdi fra arbeidsgiver, men gaven øker også motivasjonen til å gjøre en bedre jobb.
Motivasjon er ofte en nøkkelfaktor som påvirker både den ansattes engasjement i arbeidssituasjonen og i den sosiale situasjonen med kollegaer.


«Arbeidsglede er nøkkelen til suksess på arbeidsplassen og ikke noe man skal ta lett på, dette har en direkte sammenheng med økt produktivitet og mindre sykefravær."  Markeds- og salgsdirektør i IDÉ House of Brands, Nina Lauritzen. 

Hva er grunnen til at noen gaver treffer bedre enn andre?

Vi har lang erfaring med å plukke ut gaver til ansatte sammen med kundene våre. Vi ser at det er spesielt 3 punkter som er med på å bidra til at gaven den ansatte får den ønskede effekten.

1. En tilpasset gaveløsningen der den enkelte ansatte kan velge sin egen gave kan være en god løsning for mange bedrifter. De fleste norske bedrifter har ansatte i alle aldre, kjønn, forskjellige religioner og ikke minst forskjellige interesser. Å velge en gave til alle sammen er vanskelig og vi ser at mange av våre kunder sliter med dette. Vår erfaring er at det å lage en webløsning hvor det ligger 5-6 forskjellige gaver som den ansatte selv får velge mellom gir langt mer fornøyde mottakere.

2. En gave som er gjennomtenkt og som bygger på bedriftens verdier og mål er alltid det beste utgangspunktet. Har bedriften en grønn profil bør gaven gjenspeile dette. Ønsker dere å kommunisere noe helt spesifikt til mottaker så bør gaven gjenspeile hva du ønsker å si.

3. Det er ofte ikke pengeverdien av gaven som definerer om gaven er vellykket. Vår erfaring, og undersøkelser som er gjort i bransjen, viser at det er bruksverdien av produktet samt designet som i stor grad avgjør om mottaker blir fornøyd med gaven og faktisk tar den i bruk.