Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin.
Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordringfor alle land fram mot 2030.

Hva må gjøres?
For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber.
For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.
Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette for å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid.

Hva gjør IDÉ House of Brands

Vi sørger for at fabrikkene vi bruker følger vår Code of Conduct

Vi begrenser antall fabrikker for å oppnå tettere samarbeid, som gir bedre påvirkningskraft.

Vi gjør så godt vi kan for ikke å presse priser. Lav pris har også en pris.

Vi planlegge godt slik at vi ikke presser leveringstider, som medfører ufrivillig overtidsarbeidt. 


Mål 4:

God Utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle."

Les mer

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle."

Les mer

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre."

Les mer

Mål 13:

Klimainnsats

"Umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem."

Les mer

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling."

Les mer

FN's bærekraftsmål

Les mer på deres hjemmeside

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Gå til FN's hjemmeside