BÆREKRAFTIG FORRETNINGSPRAKSIS 

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Vi anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler, der vi kan styrke leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø.

Vi tilstreber langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Vi er klar over at vår bransje er kompleks og flerdimensjonal. Derfor ønsker vi mer åpenhet og kunnskapsoverføring innenfor bransjen.

Vi bryr oss om våre kunders forpliktelse til bærekraft. Derfor ber vi våre kunder om å samarbeide med oss og velge de mest bærekraftige alternativene for deres virksomhet.

Vi utfordrer våre leverandører til å tilpasse sin egen virksomhet og egne produkter, slik at det ikke er til skade for mennesker, samfunn og miljøet. Derfor fremsnakker vi alltid produkter fra de produsenter som stiller strenge krav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet og funksjonalitet.

Er "BÆREKRAFTIG" og "MILJØVENNLIG" det samme?

Nei, ikke helt.

Å ta et bedre miljøvalg betyr at man handler på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet. Mye av det som faller inn under denne betegnelsen vil også være bærekraftig – men begrepet bærekraftig rommer mer.

For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: miljø, sosiale forhold og økonomi.

Dette blir kalt de tre pilarene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre pilarene som avgjør om noe er bærekraftig.

HVORDAN JOBBER VI MED BÆREKRAFT

GJENNOM INNKJØP

IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi tilpasser våre innkjøpsrutiner slik at våre samarbeidspartnere har mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. 

 

GJENNOM LEVERANDØRUTVIKLING OG PARTNERSKAP

For at partnerene våre skal kunne etterleve våre strenge krav til produksjonskjeden, er vi i kontinuerlig dialog for å heve kompetansen og optimalisere ressursbruken hos hver enkelt partner. Vår innkjøpsavdeling jobber aktivt med å etablere langvarige forhold til samarbeidspartnere som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

 

GJENNOM SALG OG MARKEDSFØRING

IDÉ House of Brands vil være en pådriver overfor kunder i valget om å handle mer miljøvennlig. Flere av våre kunder er blitt mer bevisste på innkjøpene sine og det er tilfredsstillende å kunne møte deres krav om mer miljøriktige valg. Som vår kunde vil du alltid ha et mer miljøvennlig alternativ.