Vi er tilstede for å sikre din produksjon

Steg 1

Rå bomull, blir vasket gjennom tre prosesser. Til slutt er bomullen ren. 

Steg 2

Det fortsetter med vasking av bomull gjennom tre prosesser. 

Steg 3

Egne maskiner begynner å samle bomullen slik at den kan bli en tråd.

Steg 4

Første runde med spinning av tråd.