Fra innovasjon til inspirasjon

Sammen skaper vi verdi, og vi jobber best når vi får jobbe med dere.

Når nye produkter skal utvikles, eller eksisterende produkter skal videreutvikles, er det to faktorer som er avgjørende for å få et godt resultat: Innovasjon og inspirasjon. Men hva legger vi egentlig i de begrepene?

Innovasjon trenger inspirasjon

Å være innovativ betyr for oss å være nytenkende og nyskapende. Vi jobber med begrepet på to måter. På den ene siden jobber vi med innovasjon når vi videreutvikler og forbedrer eksisterende produkter. Det kan dreie seg om nye materialer, funksjonalitet, trender og krav i markedet. På den andre siden prøver vi alltid å være innovative når vi skaper nye produkter. For oss er det så enkelt, all nyskaping må skape verdi for våre kunder, hvis ikke er vi ikke gode nok.

Derfor har vi alltid kunden i fokus. Vi følger samfunnets utvikling, og vi strekker oss langt for å skape bærekraftige og miljøvennlige produkter. Og sist, men ikke minst, må inspirasjonen være på plass. Fra inspirasjon kommer god innovasjon. Men hva inspirerer oss?

Inspirasjon kan være mye, og det finnes ikke noe fasitsvar på hva det er, og heller ikke hvor det kommer fra. Det kan være den sangen som gir deg gåsehud, i bilen på vei til jobb. Det kan være en dyp blåfarge som du oppdager når du blar i et magasin, og det kan være fasongen til en sopp du finner i skogen. Eller det kan være en person som gjør inntrykk på deg. Og selv om vi inspireres av fargetrender, miljø og natur, er det særlig folk som inspirer oss.

IDÉ og inspirasjon

Hos oss handler det om samarbeid. For å skape de mest innovative, bærekraftige og nyttige produktene, er det gjennom godt samarbeid at våre mest fruktbare, kreative prosesser oppstår. Vi jobber best når vi får jobbe med dere. Vår relasjon til kundene er selve bærebjelken vår, og vi inspireres av å ha et nært og åpent forhold til dere. Jo bedre relasjon, jo bedre samarbeid.

Bransjen har endret seg, og i dag er vi nærmere konsumentene enn noen gang før. I kjølvannet av det skapes det enda bedre produkter- produkter med verdi, og produkter som treffer. For oss er et godt produkt et produkt som gjenspeiler kunden. Vi har et ønske om å delta i prosessen fra start, slik at vi kan være kreative sammen, og finne de optimale produktene når vi kommer i mål. Det trenger ikke nødvendigvis være det nyeste, det mest innovative eller det hotteste på markedet- noen ganger er det et enkelt krus med riktig budskap som treffer best.

Med flere av kundene våre setter vi oss ned i begynnelsen av året, ser hvilke aktiviteter de har planlagt, og hvilken type produkter som passer hvor. En god prosess gir gode resultater. La oss hjelpe deg med å komplementere din markedsplan, og utvikle produkter som støtter resten av kampanjen din. Vi jobber best når vi jobber med dere.