Verdensmål 15: Livet på land

"Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet"

Skov dækker 30 procent af jordens overflade. Skoven giver mad og ly, bekæmper klimaændringer, tager sig af den biologiske mangfoldighed, og er hjem til mange indfødte grupper. Over 80 procent af alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skoven. 1,6 milliarder mennesker har skoven som sit levebrød. Skovrydning og ørkendannelse er store udfordringer, når det gælder om at skabe en bæredygtig udvikling. De mennesker, der er afhængige af skovene, er også mere udsatte for fattigdom.

Hvad skal der gøres?
På dette område er det blandt andet vigtigt at bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand samt stoppe skovrydning og genoprette ødelagte skove. 

Hvad gør IDÉ House of Brands

Vores indkøbsafdelingen har stor fokus på bæredygtige produkter som gavner miljøet, uanset om det er firmatøj, merchandise eller firmagaver. Vi har f.eks firmagaver produceret i FSC certificeret træ fra bæredygtigt forvaltede skove. Det er altså skove hvor der løbende bliver plantet lige så mange - hvis ikke flere træer - end der bliver fældet. 

Se bæredygtig materialeguide

Bæredygtigt emballage

Vidste du f.eks at der findes emballage produceret i bionedbrygeligt materiale og nogle endda også med blomsterfrø? Så emballagen ikke skader naturen hvis den skulle ende der, men i stedet bliver til kompost og planter blomster til bier.


Insekthoteller

Insekthoteller er også noget vi ser der kommer større og større fokus på. Disse er produceret i 100% FCS certificeret træ kan opsættes i byer, og på den måde kan vi som forbrugere bidrage til en større biodiversitet. Mange insektarter er truede og her får de et godt tilholdssted. 


Læs videre om IDÉ House of Brands & FN's Verdensmål

Verdensmål 4:

Kvalitetsuddannelse

"Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"

Læs mere

Verdensmål 8:

Anstændige jobs & økonomisk vækst

"Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle"

Læs mere

Verdensmål 12:

Ansvarligt forbrug & produktion

"Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer"
 

Læs mere

Verdensmål 13:

Klimaindsats

"Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser"
 

Læs mere

Verdensmål 15:

Livet på land

"Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet"

Læs mere

Verdensmål 17:

Partnerskab for handling

"Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene"
 

Læs mere